Nastavenie dôveryhodnej zóny

Pre ochranu počítača v sieti je potrebné nastaviť dôveryhodné zóny. Nastavením dôveryhodnej zóny umožníte zdieľanie a sprístupníte počítač iným používateľom v danej sieti. V hlavnom okne programu kliknite na Nastavenia > Ochrana siete > Pripojené siete a potom kliknite na odkaz pod pripojenou sieťou. Zobrazí sa okno, ktoré vám umožní výber režimu ochrany vášho počítača v sieti.

Automatická detekcia dôveryhodnej zóny sa vykoná po nainštalovaní programu ESET Smart Security Premium alebo keď sa váš počítač pripojí k novej sieti. Vo väčšine prípadov preto nie je potrebné dodatočne tieto zóny nastavovať. Pri detekcii novej zóny je štandardne zobrazené dialógové okno s možnosťou definovania úrovne ochrany v tejto zóne.

DIALOG_EPFW_TRUSTED_ZONE

warning

Upozornenie

Nesprávnym nastavením dôveryhodnej zóny vystavujete počítač bezpečnostným hrozbám.

note

Poznámka

Počítačom z dôveryhodnej zóny je predvolene povolený prístup k zdieľaným súborom a tlačiarňam, povolená prichádzajúca RPC komunikácia a dostupná služba zdieľania pracovnej plochy.

Pre podrobnejšie informácie o tejto funkcii si prečítajte nasledujúci článok Databázy znalostí spoločnosti ESET:

Ako zmením nastavenie ochrany firewallom v ESET Windows produkte pre domácnosti?