Adatvédelmi szabályzat

Az ESET, spol. s r. o. (székhelye: Szlovák Köztársaság, 851 01 Pozsony, Einsteinova 24; bejegyezve az I. sz. Pozsonyi Kerületi Bíróság cégjegyzékében; iktatási szám: 3586/B; cégjegyzékszám: 31 333 535) adatkezelőként ("ESET" vagy "Mi") átlátható módon szeretne eljárni ügyfeleink személyes adatainak feldolgozása tekintetében. Ezért közzétesszük a jelen Adatvédelmi szabályzatot, amivel a célunk az, hogy tájékoztassuk ügyfelünket ("Végfelhasználó" vagy "Ön") a következő témakörökről:

A személyes adatok feldolgozása;

Az adatok bizalmas kezelése;

Az adatalany jogai.

A személyes adatok feldolgozása

Az ESET által nyújtott és a termékeinkbe integrált szolgáltatások működését a Végfelhasználói szoftverlicenc-szerződés szabályozza, viszont néhány szolgáltatás különös figyelmet igényel. Szeretnénk részletes információkat nyújtani a szolgáltatásaink biztosításához kapcsolódó adatgyűjtésről. A Végfelhasználói szoftverlicenc-szerződésben és a termékdokumentációban leírtak szerint különböző szolgáltatásokat nyújtunk, például a következőket: frissítési/verzióváltási szolgáltatás, Livegrid®, védelem az adatokkal való visszaéléssel szemben, támogatás stb. Mindennek működtetése céljából a következő információkat kell gyűjtenünk:

Frissítési és egyéb statisztikai adatok, amelyek közé olyan információk tartoznak, mint a telepítési folyamat és az Ön számítógépe, ideértve azt a platformot, amelyre a termékünket telepíti, valamint a termékeink működésével és funkcióival kapcsolatos információk, például az operációs rendszer, hardverekkel kapcsolatos információk, telepítési azonosítók, licencazonosítók, IP-cím, MAC-cím, a termék konfigurációs beállításai.

Kártevőkkel kapcsolatos egyirányú kivonatok, amelyek az ESET LiveGrid® megbízhatósági rendszer részét képezik. A rendszer összeveti az ellenőrzött fájlokat a felhőben tárolt engedélyező- és tiltólistaelemek adatbázisával, ezáltal fokozva a kártevőirtó szoftvereink hatékonyságát.

Az ESET LiveGrid® visszajelzési rendszer által biztosított gyanús minták és metaadatok. Ez a rendszer lehetővé teszi, hogy az ESET azonnal választ adjon a végfelhasználók igényeire, és hogy biztosítsuk a hatékonyságunkat a legújabb kártevőkkel szemben. A következők elküldését kérjük Öntől:

okártevők, például minták vírusokról és egyéb kártékony szoftverekről, valamint gyanús, problémás, kéretlen vagy veszélyes objektumokról, például végrehajtható fájlokról, illetve az Ön vagy a termékünk által levélszemétként megjelölt e-mailek;

oa helyi hálózat nevét és a helyi hálózaton található eszközökkel kapcsolatos adatokat, így például az állapotukat, típusukat, nevüket, IP-címüket és MAC-címüket és a licencelési adatokat a Hálózaton keresztül csatlakozó eszközök biztonsági szempontból való felmérése keretében (a routerek vezeték nélküli biztonsági típusára és vezeték nélküli titkosítási típusára is szükség van)

ointernethasználattal kapcsolatos információk, például IP-cím és földrajzi adatok, IP-csomagok, URL-címek és Ethernet-keretek;

oösszeomlási memóriaképek és a bennük található információk.

Nem kívánunk a fenti adatokon kívül egyéb információkat gyűjteni, néha azonban ezt lehetetlen megakadályozni. Előfordulhat, hogy maguk a kártevők tartalmaznak véletlenül begyűjtött adatokat (amelyek begyűjtéséről Önnek tudomása van, vagy azt jóváhagyta), illetve hogy fájlnevek vagy URL-címek részét képezik. Nem célunk, hogy az ilyen információk rendszereink vagy folyamataink részét képezzék, illetve nem dolgozzuk fel őket a jelen Adatvédelmi szabályzatban leírtak szerint.

Számlázáshoz, a licenc eredetiségének ellenőrzéséhez, valamint szolgáltatásaink biztosításához szükségesek licencelési adatok, például licencazonosító, illetve személyes adatok, például név, vezetéknév, cím és e-mail-cím.

A terméktámogatás biztosításához szükség lehet az Ön által leadott terméktámogatási kérelmekben foglalt elérhetőségekre és adatokra. Attól függően, hogy Ön milyen csatornát választ a velünk történő kapcsolatfelvételre, begyűjthetjük az Ön e-mail-címét, telefonszámát, a licencelési adatokat, termékadatokat és a támogatási eset leírását. Egyéb információk megadására is megkérhetjük a terméktámogatás megkönnyítése céljából.

Helyre vonatkozó adatokat, képernyőfotókat, az Ön számítógépének konfigurációjával kapcsolatos adatokat, valamint a számítógép kamerája által rögzített adatokat is begyűjthetünk az adatokkal való visszaélés elleni védelmet biztosító szolgáltatáshoz 3 hónapos adatmegőrzési idővel. A https://my.eset.com webhelyen létre kell hozni a fiókot, amelyen keresztül a funkció aktiválja az adatgyűjtést a számítógép ellopása esetén. A begyűjtött adatokat a szervereink, illetve a szolgáltatóink szerverei tárolják.

A Password Manager adatait – például jelszavakat és címeket – kizárólag a számítógépe vagy egyéb eszköz tárolja titkosított formában. Ha aktiválja a szinkronizálási szolgáltatást, a titkosított adatokat a szervereink, illetve a szolgáltatóink szerverei tárolják a szolgáltatás biztosítása érdekében. Sem az ESET, sem a szolgáltató nem tud hozzáférni az ilyen adatokhoz. Kizárólag Ön rendelkezik az adatok visszafejtésére lehetőséget adó kulccsal.

Az adatok bizalmas kezelése

Az ESET vállalat világszerte jelen van kapcsolt vállalkozások, illetve partnerek révén, amelyek forgalmazói, szolgáltatói és támogatási hálózatunk részét képezik. A kapcsolt vállalkozások és partnerek megkaphatják, illetve visszaküldhetik az ESET által feldolgozott információkat a Végfelhasználói szoftverlicenc-szerződés teljesítése céljából, így például a szolgáltatások, a támogatás és a számlázás biztosítása érdekében. Az Ön tartózkodási helye és a kiválasztott szolgáltatások alapján kötelességünk lehet továbbítani az adatokat olyan országba, amely nem rendelkezik megfelelőségi határozattal az Európai Bizottságtól. Ilyen esetben is adatvédelmi jogszabályok szabályozzák az információátvitelt, és csak szükség esetén kerül rá sor. Kivétel nélkül minden esetben adatvédelmi eljárásokat, általános szerződési feltételeket, kötelező erejű vállalati szabályokat vagy egyéb megfelelő védintézkedéseket kell alkalmazni.

Mindent megteszünk annak megakadályozása érdekében, hogy a szükségesnél hosszabb ideig történjen meg az adatok tárolása, amíg szolgáltatásokat nyújtunk a Végfelhasználói szoftverlicenc-szerződés szerint. Az általunk alkalmazott adatmegőrzési időtartam hosszabb lehet, mint az Ön licencének érvényességi ideje, ami lehetőséget ad Önnek az egyszerű és kényelmes megújításra. Sor kerülhet a minimalizált és álnevesített statisztikai adatok, valamint az ESET LiveGrid® rendszerből származó egyéb adatok statisztikai célból történő további feldolgozására.

Az ESET megfelelő technikai és szervezeti intézkedések alkalmazásával biztosít a potenciális kockázatoknak megfelelő védelmi szintet. Mindent megteszünk azért, hogy a feldolgozó rendszerek és a szolgáltatások folyamatosan biztosítsák az adatok bizalmas kezelését, az integritást, a hozzáférhetőséget és a terhelhetőséget. Ha azonban sor kerül a személyes adatok megsértésére, aminek következtében veszélybe kerülnek az Ön jogai és a szabadsága, készen állunk értesíteni a felügyeleti hatóságot és az érintetteket. Ön mint adatalany jogosult panaszt emelni egy felügyelő hatóságnál.

Az adatalany jogai

Az ESET vállalatra nézve a szlovák törvények az irányadók, és az Európai Unió tagjaként kötelességünk betartani az adatfeldolgozási rendelkezéseket. Önt adatalanyként a következő jogok illetik meg:

jogosult kérelmezni a személyes adataihoz való hozzáférést az ESET vállalattól,

jogosult személyes adatainak pontosítására, ha pontatlanok (arra is jogosult, hogy kiegészítse a hiányos személyes adatokat),

jogosult kérelmezni személyes adatainak törlését,

jogosult kérelmezni személyes adatai feldolgozásának korlátozását,

jogosult tiltakozni az adatfeldolgozás ellen

jogosult panaszt emelni; valamint

joga van az adathordozhatósághoz.

Amennyiben gyakorolni szeretné adatalanyként megillető jogait, vagy ha bármilyen kérdése van, írjon nekünk a következő címre:

ESET, spol. s r.o.
Adatvédelmi tisztviselő
Einsteinova 24
85101 Pozsony
Szlovákia
dpo@eset.sk