Фільтрація журналу

Натисніть MODULE_INACTIVE Фільтрація в Інструменти > Інші інструменти > Файли журналу для визначення критеріїв фільтрації.

Функція фільтрації журналів допоможе знайти потрібну інформацію. Особливо вона стане в нагоді, коли записів багато. Фільтрація дозволяє зменшити кількість відображуваних записів журналу, наприклад, для пошуку певних подій, станів або проміжків часу. Щоб відфільтрувати записи журналу, укажіть певні параметри пошуку. Після цього у вікні «Файли журналу» відображатимуться тільки записи, які відповідають параметрам пошуку.

Уведіть ключове слово для пошуку в поле Знайти текст. Щоб виокремити результати пошуку, скористайтеся розкривним меню Знайти в стовпцях. У розкривному меню Типи журналів запису виберіть один запис або кілька записів. Укажіть проміжок часу, за який потрібно відобразити результати. Можна також указати додаткові параметри пошуку, наприклад Тільки слово повністю або З урахуванням регістру.

Знайти текст

Уведіть рядок (слово або частину слова). Відображатимуться тільки ті записи, які містять цей рядок. Інші записи будуть пропущені.

Знайти в стовпцях

Виберіть стовпці, які прийматимуться до уваги під час пошуку. Можна вибрати один стовпчик або кілька стовпчиків, які будуть використовуватися для пошуку.

Типи запису

У розкривному меню виберіть один або кілька типів записів журналу:

Діагностика: запис інформації, необхідної для оптимізації програми, і всіх зазначених вище елементів.

Інформаційні записи: запис інформаційних повідомлень, включно зі сповіщеннями про успішне оновлення, і всіх зазначених вище елементів.

Попередження: запис усіх критичних помилок і попереджувальних повідомлень.

Помилки: запис таких помилок, як "Помилка під час завантаження файлу", і критичних помилок.

Критичні помилки: запис лише критичних помилок (помилка запуску антивірусного захисту,

Проміжок часу

укажіть проміжок часу, за який потрібно відобразити результати.

Не вказано (за замовчуванням): пошук буде здійснюватися по всьому журналу, а не тільки в межах певного проміжку часу.

Останній день

Останній тиждень

Останній місяць

Проміжок часу: можна вказати точний проміжок часу («Від»: і «До:») для фільтрації записів тільки в межах цього проміжку.

Тільки слово повністю

Це дозволяє отримати точніші результати пошуку за конкретними словами, уведеними повністю.

З урахуванням регістру

Увімкніть цей параметр, щоб під час фільтрації враховувалися верхній і нижній регістри літер. Після налаштування параметрів фільтрації/пошуку, натисніть кнопку ОК, щоб показати відфільтровані записи журналу, або кнопку Знайти, щоб розпочати пошук. Пошук у файлах журналу виконується згори вниз, починаючи з поточного місця (виділеного запису). Пошук зупиняється, коли буде знайдено перший відповідний запис. Для пошуку наступного запису натисніть клавішу F3. Щоб уточнити параметри пошуку, клацніть правою кнопкою миші й виберіть пункт Знайти.