Виключення HIPS

Виключення дозволяють виключати процеси із системи глибокої перевірки поведінки HIPS.

note

Примітка

Слід чітко розуміти значення параметрів Виключені розширення файлів, Виключення папки (файлу) та Виключення процесів.

Щоб виключити об’єкт, клацніть Додати й уведіть шлях до об’єкта або виберіть його в структурі дерева. Окрім того, вибрані записи можна змінити або видалити.