Зашифрований мережевий трафік

Якщо систему налаштовано на використання сканування трафіку за SSL-протоколом, у двох наведених нижче ситуаціях відображатиметься діалогове вікно з пропозицією вибрати дію.

Перша: якщо веб-сайт використовує недійсний сертифікат або такий, що не можна перевірити, і програму ESET Smart Security Premium налаштовано запитувати вказівки користувача (за замовчуванням "Так" — для сертифікатів, які не вдається перевірити, а "Ні" — для недійсних), відображатиметься діалогове вікно із запитом про дію, яку потрібно застосувати до відповідного підключення (Заблокувати чи Дозволити). Якщо сертифікат не знайдено в Trusted Root Certification Authorities store (TRCA), він уважається недовіреним.

Друга: якщо для параметра Режим фільтрації протоколу SSL установлено значення Інтерактивний режим, для кожного веб-сайту відображатиметься діалогове вікно із запитом про дію, яку потрібно застосувати до трафіку (Сканувати чи Ігнорувати). Деякі програми перевіряють, чи не зазнавав змін або перевірок оброблюваний ними SSL-трафік. У такому разі ESET Smart Security Premium має ігнорувати трафік, щоб забезпечити роботу цих програм.

note

Ілюстровані приклади

Указані нижче статті бази знань можуть бути доступними тільки англійською мовою:

Сповіщення про сертифікати в домашніх версіях продуктів ESET для Windows

Під час відвідування веб-сторінок відображається повідомлення "Зашифрований мережевий трафік: недовірений сертифікат"

В обох випадках користувач може зафіксувати вибрану ним дію. Збережені дії можна знайти в розділі Список відомих сертифікатів.