Оновлення Microsoft Windows®

Служба Windows Update — важливий компонент захисту користувачів від шкідливого програмного забезпечення. Тому критично необхідно інсталювати оновлення Microsoft Windows одразу ж, як вони стають доступними. ESET Smart Security Premium повідомляє про відсутні оновлення відповідно до рівня, установленого користувачем. Для вибору доступні наведені нижче рівні.

Жодних оновлень: жодні оновлення системи не пропонуватимуться для завантаження.

Необов’язкове оновлення: для завантаження пропонуватимуться оновлення, позначені як низькопріоритетні, і важливіші.

Рекомендовані оновлення: для завантаження пропонуватимуться оновлення, позначені як найпоширеніші, і такі, що мають пізнішу дату випуску.

Важливі оновлення: для завантаження пропонуватимуться оновлення, позначені як важливіші, і такі, що мають пізнішу дату випуску.

Критичні оновлення: для завантаження пропонуватимуться лише критичні оновлення.

Натисніть кнопку OK, щоб зберегти зміни. Вікно "Оновлення системи" відкриється після перевірки стану на сервері оновлень. Відповідно, інформація про оновлення системи може бути доступна не відразу після збереження змін.