Сканування під час запуску

За замовчуванням автоматична перевірка файлу під час запуску виконується після запуску системи або під час оновлення обробника виявлення. Цей процес перевірки залежить від параметрів і завдань, визначених у розділі Завдання за розкладом.

Параметри перевірки під час запуску є частиною запланованого завдання Перевірка файлів під час запуску системи. Щоб змінити його налаштування, відкрийте Інструменти > Інші інструменти > Розклад, натисніть Автоматична перевірка файлу під час запуску, а тоді – Змінити. На останньому кроці відобразиться вікно Автоматична перевірка файлів під час запуску системи (див. наступний розділ для отримання докладніших відомостей).

Детальні інструкції щодо створення запланованого завдання та керування див. у розділі Створення нових завдань.