Сповіщення електронною поштою

ESET Smart Security Premium може автоматично надсилати сповіщення електронною поштою, якщо відбулася подія з вибраним рівнем детальності. Увімкніть параметр Відправляти сповіщення електронною поштою, щоб активувати відповідну функцію.

CONFIG_NOTICE

SMTP сервер

Сервер SMTP: сервер SMTP, що використовується для надсилання сповіщень (наприклад, smtp.provider.com:587, попередньо визначений порт — 25).

note

ПРИМІТКА

Сервери SMTP з шифруванням TLS підтримуються ESET Smart Security Premium.

Ім’я користувача й пароль – якщо SMTP-сервер вимагає автентифікації, у ці поля слід ввести дійсні ім’я користувача та пароль, які надають доступ до SMTP-сервера.

Адреса відправника: у цьому полі необхідно вказати адресу відправника, що відображатиметься в заголовку надісланих електронною поштою сповіщень.

Адреса отримувач: у цьому полі необхідно вказати адресу отримувача, що відображатиметься в заголовку надісланих електронною поштою сповіщень. Якщо потрібно ввести кілька адрес, розділяйте їх крапкою з комою.

Параметри електронної пошти

У розкривному меню Мінімальна детальність повідомлень можна вибрати початковий рівень важливості сповіщень, які потрібно надсилати.

Діагностика: запис інформації, необхідної для оптимізації програми, і всіх зазначених вище елементів.

Інформаційні записи: запис інформаційних повідомлень (наприклад, про нестандартні події в мережі), включно зі сповіщеннями про успішне оновлення, і всіх зазначених вище елементів.

Попередження: фіксуються всі критичні помилки й попереджувальні повідомлення (антируткіт не працює належним чином або не вдалося здійснити оновлення).

Помилки: запис помилок (захист документів не запущено) і критичних помилок.

Критичні помилки – запис лише критичних помилок (помилка запуску антивірусного захисту або інфікування системи).

Увімкнути TLS: активувати надсилання повідомлень про загрози та сповіщень із підтримкою шифрування TLS.

Інтервал, через який будуть надсилатися нові сповіщення електронною поштою (хв) – інтервал у хвилинах, через який електронною поштою надсилатимуться нові сповіщення. Якщо вибрати 0, сповіщення надходитимуть миттєво.

Надсилати кожне сповіщення окремим електронним листом: якщо ввімкнено, кожне сповіщення надсилатиметься окремо. Їх може надійти чимало за короткий проміжок часу.

Формат повідомлень

Зв’язок між програмою та віддаленим користувачем або системним адміністратором установлюється через поштові повідомлення чи повідомлення в локальній мережі (за допомогою служби обміну повідомленнями Windows). Установлений за замовчуванням формат сигнальних повідомлень і сповіщень оптимальний для більшості ситуацій. За деяких обставин вам, можливо, знадобиться змінити формат повідомлень про події.

Формат повідомлень про події: формат повідомлень про події, що відображаються на віддалених комп’ютерах.

Формат попереджень про загрози – визначений за замовчуванням формат повідомлень про загрози та сповіщень. Ми не рекомендуємо змінювати цей формат. Проте за деяких обставин (наприклад, якщо використовується автоматична система обробки електронної пошти) може виникнути необхідність змінити формат повідомлень.

Набір символів: перетворює текст повідомлення електронної пошти на кодування символів ANSI залежно від регіональних параметрів Windows (наприклад, windows-1250), Unicode (UTF-8), ACSII 7-bit (наприклад, "á" буде замінено на "a", а невідомі символи — на "?") або кодування для Японії (ISO-2022-JP).

Використовувати кодування даних у формат Quoted-printable – джерело повідомлення електронної пошти буде закодовано у формат Quoted-printable (QP), який використовує символи ASCII та може правильно передати спеціальні символи національного алфавіту електронною поштою у 8-бітному форматі (áéíóú).

%TimeStamp% – дата й час реєстрації події.

%Scanner% – задіяний модуль.

%ComputerName% – ім’я комп’ютера, на якому зареєстровано сигнал тривоги.

%ProgramName% – програма, яка спричинила тривогу.

%InfectedObject% – ім’я інфікованого файлу, повідомлення тощо.

%VirusName% – ідентифікатор інфекції.

%Action%: дія, виконана у відповідь на виявлення загрози.

%ErrorDescription% –опис події, не пов’язаної з вірусом.

Ключові слова %InfectedObject% і %VirusName% використовуються лише в попередженнях про загрозу, а %ErrorDescription% – лише в повідомленнях про події.