Список програм, виключених із перевірки

Брандмауер у програмі ESET Smart Security Premium дає можливість користувачеві контролювати стан програм і виявляти спроби шкідливого коду змінити їх (докладніше в розділі Виявлення змін програм).

У деяких випадках може виникнути потреба скасувати спрацювання цієї функції для окремих програм – тоді потрібно виключити їх зі списку перевірки брандмауером.

Додати – відкриває вікно, у якому можна вибрати програму для додавання функцій виявлення змін до списку виключень.

Змінити: відкриває вікно, у якому можна змінити розташування програми зі списку виключень функції виявлення змін.

Видалити – дає змогу видалити програми зі списку виключень функції виявлення змін.