Протоколи електронної пошти

IMAP і POP3 – це найпоширеніші протоколи, які використовуються для поштового зв’язку в програмах поштових клієнтів. IMAP (Internet Message Access Protocol – протокол доступу до електронної пошти) – інший інтернет-протокол для отримання доступу до електронної пошти. Протокол IMAP має певні переваги над POP3: кілька клієнтів можуть одночасно підключатися до однієї поштової скриньки, не змінюючи стан повідомлення (прочитане/непрочитане, з відповіддю/видалене). ESET Smart Security Premium забезпечує захист користувачів обох протоколів незалежно від їхнього поштового клієнта.

Модуль захисту, який забезпечує перевірку цього типу, ініціюється автоматично під час запуску операційної системи й залишається активним у пам’яті. Перевірка протоколу IMAP виконується автоматично, тому повторно налаштовувати поштовий клієнт не потрібно. За замовчуванням перевіряється зв’язок через порт 143, але в разі необхідності можна додати інші комунікаційні порти. Якщо портів кілька, розділяйте їх номери комою.

Перевірку протоколів IMAP/IMAPS і POP3/POP3S можна налаштувати в меню додаткових параметрів. Щоб отримати доступ до відповідних налаштувань, розгорніть гілку Інтернет і електронна пошта > Захист поштового клієнта > Протоколи електронної пошти.

Параметр Увімкнути захист електронної пошти за допомогою фільтрації протоколів активує перевірку протоколів електронної пошти.

На комп’ютерах під керуванням ОС Windows Vista й пізніших версій протоколи IMAP і POP3 автоматично визначаються та скануються на всіх портах. На комп’ютерах під керуванням ОС Windows XP для всіх програм скануються лише порти, що використовуються протоколом IMAP/POP3. Також скануються всі порти для програм, позначених як Веб-клієнти й поштові клієнти.

ESET Smart Security Premium також підтримує сканування протоколів IMAPS і POP3S, які використовують зашифрований канал для передачі інформації між сервером і клієнтом. ESET Smart Security Premium перевіряє зв’язки, що використовують протоколи SSL (Secure Socket Layer – рівень захищених сокетів) і TLS (Transport Layer Security – захист на транспортному рівні). Програма скануватиме лише трафік, який передається через порти, що використовуються протоколом IMAPS/POP3S, незалежно від версії операційної системи.

Зашифровані зв’язки скануються за замовчуванням. Щоб переглянути налаштування сканера, перейдіть до розділу SSL / TLS у дереві "Додаткові параметри", клацніть Інтернет і електронна пошта > SSL/TLS та виберіть параметр Увімкнути фільтрацію протоколу SSL/TLS

CONFIG_EPFW_SCAN_IMAP