Групи пристроїв

warning

Попередження

Пристрій, під’єднаний до комп’ютера, може становити загрозу безпеці.

Вікно "Групи пристроїв" розділено на дві частини. У правій частині вікна міститься список пристроїв, що належать до відповідної групи, а в лівій – створені групи. Виберіть групу, а також пристрої, які потрібно відобразити на вкладці праворуч.

Якщо відкрити вікно "Групи пристроїв" і вибрати одну з груп, можна додати пристрої до списку чи видалити їх. Інший спосіб додавання пристроїв до групи – імпорт із файлу. Також можна натиснути кнопку Заповнити. Після цього список усіх пристроїв, підключених до комп’ютера, відобразиться у вікні Виявлені пристрої. Виберіть пристрої в заповненому списку, а потім натисніть OK, щоб додати їх до групи.

Елементи керування

Додати: можна додати групу, ввівши її ім’я, або додати пристрій до наявної групи (додатково можна вказати інші дані, наприклад постачальника, модель і серійний номер), залежно від того, у якій частині вікна було натиснуто кнопку.

Змінити: дає змогу редагувати ім’я вибраної групи або параметри пристрою (постачальника, модель і серійний номер).

Видалити: видаляє вибрану групу або пристрій залежно від того, у якій частині вікна натиснуто кнопку.

Імпортувати: імпортує список пристроїв із файлу.

За допомогою кнопки Заповнити можна відобразити огляд усіх наразі підключених пристроїв з інформацією про їх тип, постачальника, модель і серійний номер (якщо доступно).

Завершивши налаштування, натисніть OK. Натисніть Скасувати, щоб закрити вікно Групи пристроїв без збереження змін.

note

ПРИМІТКА

Можна створювати різні групи пристроїв, до яких застосовуватимуться різні правила. Наприклад, можна створити тільки одну групу пристроїв, до яких застосовуватиметься правило з дією Читання/запис або Лише читання. Таким чином засіб контролю пристроїв блокуватиме нерозпізнані пристрої в разі їх підключення до комп’ютера.

Зверніть увагу: для деяких типів пристроїв доступні не всі дії (дозволи). Для пристроїв, призначених для зберігання даних, доступні всі чотири дії. Для пристроїв, не призначених для зберігання даних, доступні лише три дії (наприклад, дозвіл Лише читання недоступний для пристроїв Bluetooth, тому до них можна застосувати лише функції надання доступу, блокування чи попередження користувача).