Виявлені пристрої

За допомогою кнопки Заповнити можна відобразити огляд усіх наразі підключених пристроїв з інформацією про їх тип, постачальника, модель і серійний номер (якщо доступно).

Якщо вибрати певний елемент списку виявлених пристроїв і натиснути OK, відобразиться вікно редактора правил із попередньо визначеною інформацією (усі параметри можна коригувати).