Het hoofdprogrammavenster

Het hoofdprogrammavenster van ESET Smart Security Premium is onderverdeeld in twee hoofdgedeelten. In het hoofdprogrammavenster aan de rechterkant wordt informatie weergegeven over de optie die is geselecteerd in het hoofdmenu aan de linkerkant.

Hieronder volgt een beschrijving van de opties binnen het hoofdmenu:

Start: hier vindt u informatie over de beveiligingsstatus van ESET Smart Security Premium.

Computerscan: een scan van uw computer configureren en starten of een aangepaste scan maken.

Bijwerken: hier wordt informatie weergegeven over updates van de detectie-engine.

Hulpmiddelen: biedt toegang tot logbestanden, beveiligingsstatistieken, weergave van activiteiten, actieve processen, netwerkverbindingen (Connected Home Monitor, Veilig internetbankieren, Anti-Theft in Meer hulpmiddelen), Planner, ESET SysInspector en ESET SysRescue. Zie het hoofdstuk Hulpmiddelen in ESET Smart Security Premium voor meer informatie over hulpmiddelen.

Instellingen: selecteer deze optie om het beveiligingsniveau aan te passen voor Computer, Internet, Netwerkbeveiliging en Beveiligingshulpprogramma's.

Help en ondersteuning: biedt toegang tot Help-bestanden, de ESET-kennisbank, de website van ESET en koppelingen voor een ondersteuningsverzoek aan de klantenservice.

PAGE_HOME

In het gedeelte Start vindt u belangrijke informatie over het huidige beveiligingsniveau van uw computer. In het statusvenster worden vaak gebruikte functies van ESET Smart Security Premium weergegeven. Hier vindt u ook informatie over de meest recente update en de vervaldatum van uw programma.

MONITOR_GREENHet groene pictogram en de groene status Maximale beveiliging geven aan dat er sprake is van maximale beveiliging.
 

Te volgen procedure als het programma niet correct werkt.

Als een actieve beveiligingsmodule niet correct werkt, is het pictogram voor de beveiligingsstatus groen. Een rood uitroepteken of oranje waarschuwing geeft aan dat de maximale beveiliging niet wordt gewaarborgd. Aanvullende informatie over de beveiligingsstatus van de modules en mogelijke oplossingen voor het herstellen van de volledige beveiliging worden weergegeven onder Start. Als u de status van individuele modules wilt wijzigen, klik dan op Instellingen en selecteer de gewenste module.

PAGE_STATUS_02

MONITOR_REDHet rode pictogram en de melding 'Maximale beveiliging is niet gewaarborgd' duiden op kritieke problemen.
Er kunnen verschillende redenen zijn waarom deze status wordt weergegeven. Enkele voorbeelden:

Product niet geactiveerd – U kunt ESET Smart Security Premium activeren vanuit Start door te klikken op Product activeren of Nu kopen onder de Beveiligingsstatus.

Detectie engine is verouderd: deze fout wordt weergegeven na verschillende mislukte pogingen om de database met viruskenmerken bij te werken. Wij adviseren u de standaardinstellingen te controleren. De meest gangbare reden voor deze fout is onjuist ingevoerde verificatiegegevens of onjuist geconfigureerde verbindingsinstellingen.

Antivirus- en antispywarebeveiliging uitgeschakeld – U kunt antivirus- en antispywarebeveiliging opnieuw inschakelen door te klikken op Alle modules voor antivirus- en antispywarebeveiliging inschakelen.

ESET firewall uitgeschakeld – Dit probleem wordt ook aangegeven met een beveiligingsmelding naast het item Netwerk op uw bureaublad. U kunt de netwerkbeveiliging weer inschakelen door op Firewall inschakelen te klikken.

Licentie verlopen – Dit wordt aangegeven door een rood pictogram van de beveiligingsstatus. Er kunnen geen updates meer worden uitgevoerd zodra de licentie verloopt. Volg de instructies in het waarschuwingsvenster om uw licentie te vernieuwen.

MONITOR_ORANGEHet oranje pictogram duidt op beperkte beveiliging. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een probleem met het bijwerken van het programma of uw licentie vervalt binnenkort.
Er kunnen verschillende redenen zijn waarom deze status wordt weergegeven. Enkele voorbeelden:

Antidiefstal-optimalisatiewaarschuwing – Dit apparaat is niet geoptimaliseerd voor ESET Antidiefstal. Mogelijk is geen Phantom-account op uw computer gemaakt. Dit is een beveiligingsvoorziening die automatisch wordt geactiveerd, wanneer u een apparaat markeert als ontbrekend. U kunt een Phantom-account maken via de functie Optimalisatie in de ESET Antidiefstal-webinterface.

Gamermodus actief – Het inschakelen van de Gamermodus vormt een potentieel beveiligingsrisico. Als u deze voorziening uitschakelt, worden alle pop-upvensters uitgeschakeld en worden geplande taken gestopt.

Uw licentie verloopt binnenkort – Dit wordt aangegeven met een uitroepteken in het pictogram voor de beveiligingsstatus naast de systeemklok. Wanneer uw licentie is verlopen, kan het programma niet meer worden bijgewerkt en wordt het pictogram van de beveiligingsstatus rood.

Als u het probleem niet kunt verhelpen met de voorgestelde oplossingen, klikt u op Help en ondersteuning om toegang te krijgen tot de Help-bestanden of om de ESET-kennisbank te doorzoeken. Mocht u daarna nog hulp nodig hebben, dien dan een verzoek om ondersteuning in. ESET Technische ondersteuning zal uw vragen zo spoedig mogelijk beantwoorden en u helpen met het vinden van een oplossing.