Saugumo ataskaita

Ši funkcija leidžia peržiūrėti šių kategorijų statistiką:

Tinklalapiai užblokuoti – rodo užblokuotų tinklalapių skaičių (į juodąjį sąrašą įtrauktus PUA, sukčiavimo apsimetant, kelvedžio, į kurį įsibrauta, URL, IP arba sertifikatą).

Aptikta užkrėstų el. pašto objektų – rodo užkrėstų el. pašto objektų, kurie buvo aptikti, skaičių.

Tinklalapiai naudojant paslaugą „Tėvų kontrolė“ užblokuoti – rodo užblokuotų tinklalapių, naudojant paslaugą „Tėvų kontrolė“, skaičių.

Aptikta PUA – rodo galimai nepageidaujamų programų (PUA) skaičių.

Aptikta el. pašto brukalo – rodo aptiktų el. pašto brukalų skaičių.

Užblokuota prieiga prie internetinės vaizdo kameros – rodo užblokuotų jungimosi prie internetinės vaizdo kameros skaičių.

Apsaugoti prisijungimai prie internetinės bankininkystės – rodo apsaugotų jungimosi prie svetainių naudojant funkciją Bankininkystės ir mokėjimų apsauga skaičių.

Patikrinta dokumentų – rodo nuskaitytų dokumentų objektų skaičių.

Patikrinta programų – rodo nuskaitytų vykdomųjų objektų skaičių.

Patikrinta kitų objektų – rodo kitų nuskaitytų objektų skaičių.

Patikrinta tinklalapių objektų – rodo nuskaitytų tinklalapių objektų skaičių.

Nuskaityta el. pašto objektų – rodo nuskaitytų el. pašto objektų skaičių.

 

Šių kategorijų tvarka yra pagrįsta skaitine verte nuo didžiausios iki mažiausios. Kategorijos su nuline verte nėra rodomos. Paspauskite „Rodyti daugiau“, kad būtų išplėstos ir rodomos paslėptos kategorijos.

Po kategorijomis galite matyti pasaulio žemėlapį, kuriame nurodyta faktinė virusų situacija. Kiekvienoje šalyje esantis virusas pažymėtas spalva (kuo tamsesnė spalva, tuo didesnis skaičius). Šalys, apie kurias neturima duomenų, yra pilkos. Užveskite pelės žymeklį virš pasirinktos šalies, kurioje rodomi duomenys. Galite pasirinkti konkretų kontinentą ir jis bus automatiškai padidintas.

Paskutinėje saugumo ataskaitos dalyje siūloma galimybė aktyvinti šias funkcijas:

Password Manager

Secure Data

Tėvų kontrolė

Anti-Theft

Kai funkcija įjungta, saugumo ataskaitoje ji neberodoma kaip neveikianti.

Paspauskite krumpliaračio piktogramą GEAR viršutiniame dešiniajame kampe ir galėsite Įjungti / išjungti saugumo ataskaitos pranešimus arba pasirinkti, ar rodyti paskutinių 30 dienų duomenis ar nuo to laiko, kai produktas buvo suaktyvintas. Jei ESET Smart Security Premium buvo įdiegtas mažiau nei prieš 30 dienų, galima pasirinkti tik tą dienų skaičių, kuris praėjo nuo įdiegimo. 30 dienų laikotarpis nustatytas kaip numatytasis nustatymas.

PAGE_SECURITY_REPORT

Įjungus funkciją Iš naujo nustatyti duomenis, bus išvalyta visa statistika ir iš saugumo ataskaitos pašalinti visi joje esantys duomenys. Šį veiksmą reikia patvirtinti, išskyrus, jei atsisakysite parinkties Klausti prieš atkuriant statistiką (Išplėstinis nustatymas > Vartotojo sąsaja > Perspėjimai ir pranešimai > Patvirtinimo pranešimai).