Karantinas

Pagrindinė karantino funkcija yra saugiai laikyti užkrėstus failus. Failus reikia karantinuoti, jeigu jų nepavyksta išvalyti, jeigu nėra saugu ar nepatariama juos naikinti arba jeigu ESET Smart Security Premium neteisingai juos aptinka.

Galite karantinuoti bet kurį failą arba failui karantinuoti rankiniu būdu galite tiesiog spustelėti failą ir laikydami nuspaudę pelės mygtuką perkelkite pelės žymeklį į pažymėtą sritį, tada mygtuką atleiskite. Tada programa perkeliama į pirmą planą. Tai nerekomenduojama, jei failas elgiasi įtartinai, bet jo neaptinka antivirusinė programa. Karantinuoti failai gali būti pateikti ESET tyrimų laboratorijos analizei.

HLPTOOLS_QUARANTINE_SUBMIT

Karantino aplanke laikomus failus galima peržiūrėti lentelėje, kurioje rodoma karantinavimo data ir laikas, kelias į originalią užkrėsto failo vietą, failo dydis baitais, priežastis (pvz., objektą įdėjo vartotojas) ir grėsmių skaičius (pvz., jeigu tai archyvas, kuriame yra keletas įsiskverbimų).

Failų karantinavimas

ESET Smart Security Premium automatiškai karantinuoja panaikintus failus (jeigu neatšaukėte šios parinkties perspėjimo lange). Jeigu reikia, galite karantinuoti visus įtartinus failus rankiniu būdu, spustelėdami Karantinuoti... arba galite tiesiog spustelėti failą ir laikydami nuspaudę pelės mygtuką perkelkite pelės žymeklį į pažymėtą sritį, tada mygtuką atleiskite. Tada failas perkeliamas į karantiną. Šiuo atveju originalus failas nebus pašalintas iš jo originalios vietos. Tam galima naudoti ir kontekstinį meniu – spustelėkite dešiniuoju pelės klavišu langą Karantinas ir pasirinkite Karantinuoti....

Atkūrimas iš karantino

Karantinuotus failus galima atkurti į jų originalią vietą. Tam naudokite funkciją Atkurti. Ją galite pasirinkti iš kontekstinio meniu spustelėdami dešiniuoju pelės klavišu reikiamą failą karantino lange. Jeigu failas yra pažymėtas kaip galimai nepageidaujama taikomoji programa, įjungiama parinktis Atkurti ir neleisti nuskaityti. Skaitykite daugiau apie šio tipo taikomąsias programas terminų žodyne. Be to, kontekstiniame meniu siūloma parinktis Atkurti į..., kuri leidžia atkurti failą į kitą vietą (ne į tą, iš kurios jis buvo panaikintas).

Naikinimas iš karantino – spustelėkite dešiniuoju pelės klavišu pateiktą elementą ir pasirinkite Naikinti iš karantino arba pasirinkite norimą naikinti elementą ir klaviatūroje paspauskite klavišą Delete. Galite pasirinkti kelis failus ir panaikinti juos vienu kartu.

note

PASTABA.

Jeigu programa klaidingai karantinavo nekenksmingą failą, neįtraukite failo į nuskaitymą, kai jį atkursite, ir nusiųskite į ESET techninės pagalbos tarnybą.

Failų pateikimas iš karantino

Jeigu karantinavote įtartiną failą, kurio neaptiko programa, arba jeigu failas buvo neteisingai nustatytas kaip užkrėstas (pvz., atliekant kodo euristikos analizę) ir todėl izoliuotas karantinui, nusiųskite failą ESET virusų laboratorijai. Norėdami pateikti failą iš karantino, spustelėkite dešiniuoju pelės klavišu failą ir pasirinkite Pateikti analizuoti iš kontekstinio meniu.