Tinklo apsauga

Užkarda valdo visą tinklo srautą į sistemą ir iš jos. Tai atliekama leidžiant arba draudžiant atskirus tinklo ryšius, remiantis filtravimo taisyklėmis. Ji užtikrina apsaugą nuo atakų iš nuotolinių kompiuterių ir leidžia blokuoti kai kurias paslaugas. Be to, ji užtikrina HTTP, POP3 ir IMAP protokolų apsaugą nuo virusų. Ši funkcija yra labai svarbus kompiuterio saugos elementas. ESET Smart Security Premium praneš jums, kai prisijungsite prie neapsaugoto belaidžio tinklo arba tinklo su silpna apsauga.

Užkardos konfigūraciją galima rasti polangyje Nustatymas skirtuke Tinklo apsauga. Čia galite koreguoti filtravimo režimą, taisykles ir išsamius parametrus. Išsamesnius parametrus galite pasiekti ir spustelėdami krumpliaračio piktogramą GEAR > Konfigūruoti... šalia Užkarda, arba paspauskiteF5, kad pereitumėte prie Išplėstinio nustatymo.

PAGE_EPFW_MAIN_SETTINGS

Spustelėkite krumpliaračio piktogramą GEAR, esančią šalia Užkardos, kad pasiektumėte tokius parametrus:

Konfigūruoti... – atveria išplėstinių nustatymų užkardos langą, kuriame galima apibrėžti, kaip užkarda tvarkys tinklo ryšį.

Pristabdyti užkardą (leisti visus duomenų srautus) – yra priešinga parinktis viso tinklo srauto blokavimo parinkčiai. Pasirinkus visos užkardos filtravimo parinktys bus išjungtos ir visi gaunami ir siunčiami ryšiai bus leidžiami. Spustelėkite Įjungti užkardą, kad vėl įjungtumėte užkardą, kol veikia šis tinklo srauto filtravimo režimas.

Blokuoti visą srautą – užkarda užblokuos visus gaunamus ir siunčiamus ryšius. Naudokite šią parinktį tik tada, jei įtariate kritinį saugumo pavojų, dėl kurio sistemą būtina atjungti nuo tinklo. Kai tinklo srauto filtravimo funkcija veikia režimu Blokuoti visą srautą, spustelėkite Stabdyti visų duomenų srautų blokavimą, kad atkurtumėte įprastą užkardos veikimą.

Automatinis režimas – (kai įjungtas kitas filtravimo režimas) – spustelėkite norėdami pakeisti filtravimo režimą į automatinį (su vartotojo apibrėžtomis taisyklėmis).

Interaktyvusis režimas – (kai įjungtas kitas filtravimo režimas) – spustelėkite norėdami pakeisti filtravimo režimą į interaktyvųjį.

Apsauga nuo atakos iš tinklo (IDS) – Analizuoja tinklo srauto turinį ir saugo nuo atakų iš tinklo. Blokuojamas žalingu laikomas turinys.

Apsauga nuo įtraukimo į užgrobtų kompiuterių tinklą – sistemoje greitai ir tiksliai aptinka kenkimo programinę įrangą.

Prijungti tinklai – pateikiami tinklai, prie kurių prisijungę tinklo adapteriai. Spustelėjus po tinklo pavadinimu esančią nuorodą būsite paraginti pasirinkti apsaugos tipą (griežtas ar leidžiamas), skirtą tinklui, prie kurio esate prisijungę prie tinklo adapterį. Šiuo nustatymu apibrėžiama, kaip jūsų kompiuteris bus pasiekiamas kitiems tinklo kompiuteriams.

Laikinas IP adresų juodasis sąrašas – peržiūrėkite sąrašą IP adresų, kurie buvo aptikti kaip atakų šaltiniai ir pridėti prie juodojo sąrašo, kad kuriam laikui būtų uždrausti ryšiai. Jei reikia daugiau informacijos, spustelėkite šią parinktį ir paspauskite F1.

Trikčių šalinimo vediklis – padeda išspręsti jungiamumo problemas, kurias sukelia ESET užkarda. Išsamesnės informacijos skaitykite čia: Trikčių šalinimo vediklis.