Tinklo ryšiai

Tinklo ryšių skyriuje galite matyti aktyvių ir laukiamų ryšių sąrašą. Tai padeda kontroliuoti visų programų palaikomus siunčiamus ryšius.

PAGE_EPFW_STATUS

Pirmoje eilutėje rodomas programos pavadinimas ir jos duomenų perdavimo greitis. Norėdami matyti programos atliktų ryšių sąrašą (ir išsamesnės informacijos), spustelėkite +.

Stulpeliai

Programa / vietinis IP – programos pavadinimas, vietiniai IP adresai ir ryšio prievadai.

Nuotolinis IP – konkretaus nuotolinio kompiuterio IP adresas ir prievado numeris.

Protokolas – naudojamas siuntimo protokolas.

Siuntimo greitis / gavimo greitis – esamas siunčiamų ir gaunamų duomenų greitis.

Išsiųsta / gautaduomenų kiekis, apsikeistas ryšio metu.

Rodyti išsamią informacijąnurodykite šią parinktį, kad būtų pateikta išsamios informacijos apie pasirinktą ryšį.

Spustelėkite dešiniuoju pelės klavišu ryšį, norėdami matyti papildomas parinktis:

Pasirinkti pagrindinio kompiuterio pavadinimusjeigu įmanoma, visi tinklo adresai rodomi DNS formatu, o ne skaitiniu IP adreso formatu.

Rodyti tik TCP ryšiussąraše rodomi tik tie ryšiai, kurie priklauso TCP protokolo programų paketui.

Rodyti klausomus ryšiusnurodžius šią parinktį, pateikiami tik tie ryšiai, kuriems ryšys šiuo metu nėra užmegztas, tačiau sistema yra atidariusi prievadą ir laukia ryšio.

Rodyti ryšius kompiuteryjenurodykite šią parinktį, kad būtų rodomi tik tie ryšiai, kurių nuotolinė pusė yra vietinė sistema – vadinamieji localhost kompiuterio ryšiai.

Atnaujinti greitį – pasirinkite, kokiu dažnumu atnaujinti aktyvius ryšius.

Atnaujinti dabar – iš naujo įkelia tinklo ryšių langą.

Šios parinktys pasiekiamos tik spustelėjus programą arba procesą, o ne aktyvią jungtį:

Laikinai uždrausti proceso ryšį – atmeta esamus duotosios programos ryšius. Jeigu užmezgamas naujas ryšys, užkarda naudoja iš anksto nustatytą taisyklę. Parametrų aprašą rasite skyriuje Taisyklių konfigūravimas ir naudojimas.

Laikinai leisti proceso ryšį – leidžia esamus duotosios programos ryšius. Jeigu užmezgamas naujas ryšys, užkarda naudoja iš anksto nustatytą taisyklę. Parametrų aprašą rasite skyriuje Taisyklių konfigūravimas ir naudojimas.