Stebėti veiklą

Norėdami peržiūrėti dabartinę failų sistemos veiklą kaip diagramą, spustelėkite Įrankiai > Daugiau priemonių > Stebėti veiklą. Diagramos apačioje yra laiko linija, kuri įrašo failų sistemos veiklą tikruoju laiku pasirinktam laiko intervalui. Jei norite pakeisti laiko intervalą, išskleidžiamajame meniu pasirinkite Atnaujinimo dažnis.

PAGE_ACTIVITY

Galimos šios parinktys:

Žingsnis: 1 sekundė – diagrama bus atnaujinama kas sekundę, o laiko linija apims paskutines 10 minučių.

Žingsnis: 1 minutė (paskutinės 24 valandos) – diagrama bus atnaujinama kas minutę ir laiko linija apims paskutines 24 valandas.

Žingsnis: 1 valanda (paskutinis mėnuo) – diagrama bus atnaujinama kas valandą ir laiko intervalas apims paskutinį mėnesį.

Žingsnis: 1 valanda (pasirinktas mėnuo)diagrama bus atnaujinama kas valandą ir laiko linija apims paskutinius X pasirinktų mėn.

Failų sistemos veiklos diagramos vertikalioji ašis rodo skaitomus duomenis (mėlyna spalva) ir rašomus duomenis (žalsvai melsva spalva). Abi reikšmės pateiktos KB (kilobaitais) / MB / GB. Jeigu laikysite pelės žymeklį virš skaitomų arba rašomų duomenų legendoje po diagrama, diagramoje bus rodomi tik to veiklos tipo duomenys.

Be to, išskleidžiamajame meniu galite pasirinkti Tinklo veikla. Rodoma diagrama ir parinktys failų sistemos veiklos bei tinklo veiklos rodiniuose yra tokie pat, išskyrus tai, kad pastarajame bus rodomi gauti duomenys (mėlyna spalva) ir išsiųsti duomenys (žalsvai melsva spalva).