Pridėti IPv4 adresą

Ši parinktis leidžia pridėti IP adresą / adresų intervalą / nuotolinio taško potinklį, kuriems taisyklė nebus taikoma. Interneto protokolo 4 versija yra senesnė, tačiau vis dar plačiai naudojama.

Vienas adresas – prideda atskiro kompiuterio IP adresą, kuriam bus taikoma taisyklė (pavyzdžiui, 192.168.0.10).

Adresų diapazonas – įveda pradinį ir galutinį IP adresus, kad būtų nurodytas IP diapazonas (keleto kompiuterių), kuriam bus taikoma taisyklė (pavyzdžiui, 192.168.0.1192.168.0.99).

Potinklis – IP adreso ir kaukės apibrėžtas potinklis (kompiuterių grupė).

Pavyzdžiui, 255.255.255.0 yra tinklo kaukė prefiksui 192.168.1.0/24, tai atitinka 192.168.1.1192.168.1.254 adresų diapazoną.