Ryšio parinktys

Norėdami pasiekti duotojo naujinimo profilio įgaliotojo serverio nustatymų parinktis, Išplėstinių nustatymų medyje (F5) spustelėkite Naujinimas, tada spustelėkite Profiliai > Naujinimai > Ryšio parinktys. Spustelėkite išskleidžiamąjį meniu Įgaliotojo serverio režimas ir nurodykite vieną iš šių trijų parinkčių:

Nenaudoti įgaliotojo serverio

Jungtis per įgaliotąjį serverį

Naudoti visuotinius įgaliotojo serverio parametrus

Pasirinkus Naudoti visuotinius įgaliotojo serverio parametrus bus naudojamos įgaliotojo serverio konfigūracijos parinktys, jau nurodytos išplėstinio nustatymo medžio šakoje Įrankiai > Įgaliotasis serveris.

Pasirinkite Nenaudoti įgaliotojo serverio ir nurodykite, kad įgaliotasis serveris nebus naudojamas naujinant ESET Smart Security Premium.

Parinktį Jungtis per įgaliotąjį serverį reikia pasirinkti, jeigu:

Kitas įgaliotasis serveris nei nurodytas Įrankiai > Įgaliotasis serveris naudojamas naujinant ESET Smart Security Premium. Esant šiai konfigūracijai naujo įgaliojo serverio informaciją reikia nurodyti įvedant Įgaliotojo serverio adresą, ryšio Prievadą (pagal numatytuosius nustatymus – 3128) ir Vartotojo vardą bei Slaptažodį (jei reikia).

Įgaliotojo serverio parametrai nėra nustatyti visuotinai, tačiau ESET Smart Security Premium jungsis prie įgaliotojo serverio atliekant naujinimus.

Jūsų kompiuteris yra prijungtas prie interneto per įgaliotąjį serverį. Parametrai paimami iš „Internet Explorer, kai diegiama programa, tačiau jei jie pakeičiami (pvz., jei pakeičiate interneto paslaugų teikėją), patikrinkite, ar šiame lange išvardyti įgaliotojo serverio parametrai yra teisingi. Kitaip programa negalės prisijungti prie naujinimo serverių.

Numatytasis įgaliotojo serverio nustatymas yra Naudoti visuotinius įgaliotojo serverio parametrus.

Jei įgaliotasis serveris nepasiekiamas, naudoti tiesioginį prisijungimą – jei įgaliotasis serveris nepasiekiamas, atliekant naujinimą jis bus apeinamas.

note

PASTABA.

Šio skyriaus laukai Vartotojo vardas ir Slaptažodis yra skirti įgaliotajam serveriui. Užpildykite šiuos laukus, tik jei įgaliotajam serveriui pasiekti reikalingas vartotojo vardas ir slaptažodis. Šiuos laukus reikia pildyti, tik jei žinote, jog jums reikalingas slaptažodis jungiantis prie interneto per įgaliotąjį serverį.