Nešiojamoji laikmena

ESET Smart Security Premium atlieka automatinį nešiojamųjų laikmenų (CD / DVD / USB /...) nuskaitymą. Naudodami šį modulį galite nuskaityti įdėtą laikmeną. Tai gali būti naudinga, jeigu kompiuterio administratorius nenori, kad vartotojai naudotų nešiojamąsias laikmenas su nepageidaujamu turiniu.

Veiksmas, atliekamas įdėjus nešiojamąją laikmeną – pasirinkite numatytąjį veiksmą, kuris bus atliekamas, kai nešiojamoji laikmena įdedama į kompiuterį (CD / DVD / USB). Jeigu pasirinkta Rodyti nuskaitymo parinktis, bus rodomas pranešimas, leidžiantis pasirinkti norimą veiksmą:

Nenuskaityti – jokie veiksmai nebus atliekami, o langas Aptiktas naujas įrenginys bus uždarytas.

Automatinis įrenginio nuskaitymas – bus atliktas įdėtos nešiojamosios laikmenos nuskaitymas pareikalavus.

Rodyti nuskaitymo parinktis – atidaro nešiojamosios laikmenos nustatymų skyrių.

Kai prijungiama nešiojamoji laikmena, parodomas toks dialogo langas:

AMON

Nuskaityti dabar – galite paleisti nešiojamosios laikmenos nuskaitymą.

Nuskaityti vėliau – nešiojamosios laikmenos nuskaitymą galite atidėti.

Nustatymas – atidaromas išplėstinis nustatymas.

Pasirinktą parinktį naudoti visada – jei pasirinksite, tas pats veiksmas bus atliekamas kaskart prijungus nešiojamąją laikmeną.

Be to, ESET Smart Security Premium turi įrenginių kontrolės funkciją, kurią naudojant galima apibrėžti išorinių įrenginių naudojimo taisykles konkrečiame kompiuteryje. Daugiau informacijos apie įrenginio kontrolę galima rasti skyriuje Įrenginių kontrolė.