Prisijungimo konfigūracija

ESET Smart Security Premium registravimo konfigūravimas galimas pagrindiniame programos lange. Spustelėkite Nustatymai > Išplėstiniai nustatymai > Įrankiai > Žurnalo failai. Žurnalų skyrius yra skirtas apibrėžti, kaip bus tvarkomi žurnalo įrašai. Programa automatiškai naikina senesnius žurnalo įrašus, kad būtų taupoma vieta diske. Galite žurnalo failams nurodyti šias parinktis:

Minimalus registravimo daugiažodiškumas – nurodo minimalų įvykių daugiažodiškumo lygį, kad jie būtų registruojami.

Diagnostika – registruoja informaciją, reikalingą norint tiksliai suderinti programą ir visus anksčiau paminėtus įrašus.

Informacija – įrašo informacinius pranešimus, įskaitant sėkmingų naujinimų pranešimus ir visus pirmiau nurodytus įrašus.

Įspėjimai – įrašo kritines klaidas ir įspėjimo pranešimus.

Klaidosbus registruojamos klaidos, pvz., „Klaida atsiunčiant failą“, ir kritinės klaidos.

Kritinės – registruoja tik kritines klaidas (klaida paleidžiant apsaugą nuo virusų, užkardąir t. t...).

note

Pastaba

Kai pasirinktas daugiažodiškumo lygis „Diagnostinis“, užregistruojami visi užblokuoti ryšiai.

Žurnalo įrašai, senesni nei lauke Naikinti senesnius nei (dienų) įrašus nurodytas dienų skaičius, bus automatiškai panaikinti.

Optimizuoti žurnalo failus automatiškai – pažymėjus žurnalo failai bus automatiškai defragmentuojami, jeigu procentinė reikšmė yra didesnė nei lauke Jeigu nenaudojamų įrašų skaičius viršija (%) nurodyta reikšme.

Jei norite pradėti žurnalo failų defragmentavimą, spustelėkite Optimizuoti. Atliekant šią procedūrą visi tušti žurnalo įrašai bus pašalinti ir tai pagerins žurnalų apdorojimo efektyvumą ir spartą. Šis pagerėjimas ypač akivaizdus, jeigu žurnaluose yra daug įrašų.

Parinktis Įjungti teksto protokolą suteikia galimybę žurnalus saugoti kitu failo formatu (atskirai nuo žurnalo failų):

Tikslinis aplankas – aplankas, kuriame bus laikomi žurnalo failai (taikoma tik tekstui / CSV). Kiekvienas žurnalo skyrius turi savo failą su iš anksto apibrėžtu failo pavadinimu (pvz., jei žurnalams saugoti naudojate paprasto teksto failų formatą, virlog.txt skirtas žurnalo failų skyriui Aptikimai).

Tipas – jei pasirinkote failų formatą Tekstas, žurnalai bus saugomi teksto faile, o duomenys bus atskiriami tabuliacijos ženklais. Taip pat taikoma kableliais atskiriamų duomenų CSV failo formatui. Jei pasirinksite Įvykis, žurnalai bus saugomi „Windows“ įvykių žurnale (jį galima peržiūrėti naudojant įvykių žiūryklę arba valdymo skydą), o ne faile.

Naikinti visus žurnalo failus – ištrina visus saugomus žurnalus, šiuo metu pasirinktus išskleidžiamajame meniu Tipas. Sėkmingai panaikinus žurnalus bus parodytas pranešimas.

note

Pastaba

Kad būtų galima greičiau išspręsti problemas, ESET kartais jūsų gali paprašyti pateikti kompiuteryje saugomus žurnalus. ESET Log Collector priemonė leidžia paprastai surinkti reikiamą informaciją. Papildomos informacijos apie ESET Log Collector priemonę rasite ESET žinių bazės straipsnyje.