Žaidimų režimas

Žaidimų režimas yra funkcija, skirta vartotojams, kuriems reikalingas nepertraukiamas jų programinės įrangos naudojimas, kai norima, kad netrukdytų iškylantieji langai ir nebūtų papildomai apkraunamas CPU. Žaidimų režimas taip pat gali būti naudojamas per pristatymus, kurie neturi būti pertraukiami antivirusinės programos veiksmų. Įjungus šią funkciją, visi iškylantieji langai išjungiami, o planuoklio veikla visiškai sustabdoma. Sistemos apsauga ir toliau veikia foniniu režimu, tačiau jai nereikia jokių vartotojo veiksmų.

Žaidimų režimą galite įjungti arba išjungti pagrindiniame programos lange eidami į Nustatymas > Kompiuterio apsauga ir spustelėdami MODULE_INACTIVE arba MODULE_ENABLED šalia Žaidimų režimas. Įjungus žaidimų režimą iškyla galima saugos rizika, todėl apsaugos būsenos piktograma užduočių juostoje įspėdama apie galimą pavojų pasidarys oranžinė. Be to, matysite šį įspėjimą pagrindiniame programos lange, kuriame Žaidimų režimas aktyvus švies oranžine spalva.

Dalyje Išplėstiniai nustatymai (F5) > Įrankiai > Žaidimų režimas suaktyvinkite Įjungti žaidimų režimą automatiškai programoms veikiant viso ekrano režimu, kad žaidimų režimas būtų paleidžiamas kaskart įjungus programą viso ekrano režimu ir būtų išjungtas ją uždarius.

Suaktyvinkite Išjungti žaidimų režimą automatiškai po ir nustatykite laiką, kuriam praėjus žaidimų režimas bus išjungtas automatiškai.

note

PASTABA.

Jei užkarda veikia interaktyviuoju režimu ir įjungtas žaidimų režimas, gali iškilti problemų jungiantis prie interneto. Tai gali sukelti nepatogumų, jeigu paleidžiate žaidimą, kuris jungiamas prie interneto. Paprastai jūsų būtų prašoma patvirtinti šį veiksmą (jeigu nebuvo nustatyta ryšio taisyklių arba išimčių), tačiau vartotojo veiksmai žaidimų režimu neleidžiami. Jei ryšį norite leisti, nustatykite ryšio taisyklę visoms programoms, kurios gali susidurti su šia problema, arba naudokite kitą užkardos Filtravimo režimą. Atminkite, kad įjungus žaidimų režimą ir apsilankius rizikingame tinklalapyje arba naudojantis programa, kuri gali kelti pavojų saugai, tinklalapis arba programa gali būti blokuojami neparodant jokio paaiškinimo arba įspėjimo, nes vartotojo veiksmai neleidžiami.