Taisyklių konfigūravimas ir naudojimas

Taisyklės – tai sąlygų rinkinys, naudojamas reikšmingai tikrinti visus šioms sąlygoms priskirtus tinklo ryšius ir veiksmus. Naudodamiesi užkardos taisyklėmis galite nurodyti veiksmą, kurį reikia atlikti užmezgus įvairius tinklo ryšius. Kad pasiektumėte taisyklių filtravimo nustatymą, eikite į Išplėstinis nustatymas (F5) > Užkarda > Bendra. Kai kurios iš anksto apibrėžtos taisyklės yra siejamos su leidžiamų paslaugų žymimaisiais langeliais (IDS ir išplėstinės parinktys) ir jų negalima išjungti tiesiogiai: vietoj to šiuo tikslu galima naudoti tuos susijusius žymimuosius langelius.

Priešingai nei ankstesnėje ESET Smart Security Premium versijoje, taisyklės yra vertinamos iš viršaus žemyn. Kiekvienam vertinamam tinklo ryšiui naudojamas pirmosios atitinkančios taisyklės veiksmas. Tai – svarbus elgsenos pakeitimas palyginti su ankstesne versija, kurioje taisyklių prioritetai buvo suteikiami automatiškai ir konkretesnės taisyklės gaudavo aukštesnius prioritetus nei bendresnio pobūdžio taisyklės.

Ryšius galima skirstyti į gaunamus ir siunčiamus ryšius. Gaunami ryšiai yra inicijuojami nuotolinio kompiuterio, bandančio užmegzti ryšį su vietine sistema. Siunčiami ryšiai veikia atvirkščiai – vietinė sistema kreipiasi į nuotolinį kompiuterį.

Jeigu aptinkamas naujas nežinomas ryšys, turite atsakingai nuspręsti, ar leisti jį, ar uždrausti. Neprašyti, nesaugūs arba nežinomi ryšiai kelia riziką sistemos saugai. Jeigu toks ryšys užmezgamas, rekomenduojame atkreipti ypatingą dėmesį nuotolinio kompiuterio ir taikomosios programos bandymą prisijungti prie jūsų kompiuterio. Daugelis įsiskverbimų bando gauti ir išsiųsti asmeninius duomenis arba atsisiųsti kitas kenkėjiškas programas į pagrindinius kompiuterius. Užkarda leidžia aptikti ir nutraukti tokius ryšius.