Žinomų sertifikatų sąrašas

Žinomų sertifikatų sąrašą galima naudoti norint pritaikyti ESET Smart Security Premium veikimo būdą prie konkrečių SSL sertifikatų ir įsiminti veiksmus, pasirinktus, kai dalyje SSL protokolų filtravimo režimas pasirinkta Interaktyvusis režimas. Sąrašą galima peržiūrėti ir suredaguoti per Išplėstinis nustatymas (F5) > Saitynas ir el. paštas > SSL/TLS > Žinomų sertifikatų sąrašas.

Lango Žinomų sertifikatų sąrašas sudėtinės dalys:

Stulpeliai

Pavadinimas – sertifikato pavadinimas.

Sertifikato išdavėjas – sertifikato kūrėjo pavadinimas.

Sertifikato tema – temos laukas identifikuoja įmonę, susijusią su viešuoju raktu, laikomu temos viešojo rakto lauke.

Prieiga – kaip Prieigos veiksmą pasirinkite Leisti arba Blokuoti, kad leistumėte / užblokuotumėte šio sertifikato saugomą ryšį neatsižvelgiant į jo patikimumą. Pasirinkite Automatinis, kad leistumėte naudoti patikimus sertifikatus ir būtų klausiama dėl nepatikimų. Pasirinkite Klausti, kad vartotojo būtų visada klausiama, ką daryti.

Nuskaityti – kaip Nuskaitymo veiksmą pasirinkite Nuskaityti arba Ignoruoti, kad šiuo sertifikatu saugomą ryšį nuskaitytumėte arba ignoruotumėte. Pasirinkite Automatinis, kad būtų nuskaitoma automatiniu režimu ir būtų klausiama interaktyviuoju režimu. Pasirinkite Klausti, kad vartotojo būtų visada klausiama, ką daryti.

Valdymo elementai

Pridėti – pridėkite naują sertifikatą ir reguliuokite jo nustatymus, susijusius su prieiga ir nuskaitymo parinktimis.

Redaguoti – pasirinkite sertifikatą, kurį norite sukonfigūruoti, ir spustelėkite Redaguoti.

Naikinti – pasirinkite sertifikatą, kurį norite panaikinti, ir spustelėkite Šalinti.

Gerai / atšaukti – spustelėkite Gerai, jei norite įrašyti pakeitimus, arba spustelėkite Atšaukti, jei norite išeiti neįrašydami.