Užkardos profiliai

Profilius galima naudoti ESET Smart Security Premium užkardos elgsenai valdyti. Kurdami arba redaguodami užkardos taisyklę, galite priskirti ją konkrečiam profiliui arba taikyti ją kiekvienam profiliui. Kai tinklo sąsajoje aktyvus konkretus profilis, jam taikomos tik visuotinės taisyklės (taisyklės, nepriskirtos konkrečiam profiliui) ir taisyklės, kurios priskirtos tam profiliui. Kad galėtumėte paprastai keisti užkardos elgseną, galite sukurti įvairius profilius su įvairiomis taisyklėmis, priskirtomis tinklo adapteriams arba tinklams.

Spustelėkite Redaguoti šalia Profilių sąrašas, kad atidarytumėte langą Užkardos profiliai, kuriame galėsite redaguoti profilius.

Tinklo adapterį galima nustatyti naudoti profilį, sukonfigūruotą konkrečiam tinklui, kai jis prisijungs prie to tinklo. Be to, galite priskirti konkretų profilį naudoti konkrečiame tinkle pasirinkdami Išplėstiniai nustatymai (F5) > Tinklo apsauga > Užkarda > Žinomi tinklai. Sąraše Žinomi tinklai pasirinkite tinklą ir spustelėkite Redaguoti, kad išskleidžiamajame meniu Užkardos profilis priskirtumėte užkardos profilį konkrečiam tinklui. Jei tas tinklas neturi priskirto profilio, tuomet bus naudojamas adapterio numatytasis profilis. Jei adapteris nustatytas nenaudoti tinklo profilio, bus naudojamas jo numatytasis profilis, nepaisant tinklo, prie kurio jis prisijungs. Jei nėra tinklo ar adapterio konfigūracijos profilio, naudojamas visuotinis numatytasis profilis. Kad priskirtumėte profilį tinklo adapteriui, pasirinkite tinklo adapterį, spustelėkite Redaguoti (šalia Profiliai, priskirti tinklo adapteriams), pakoreguokite pasirinktą tinklo adapterį ir iš išskleidžiamojo meniu Numatytasis užkardos profilis pasirinkite profilį.

Kai užkarda persijungia į kitą profilį, apatiniame dešiniajame kampe, prie sistemos laikrodžio, pateikiamas pranešimas.