Žinomi tinklai

Jei naudojate kompiuterį, kuriuo dažnai jungiatės prie viešųjų tinklų arba už jūsų įprasto namų ar darbo tinklo ribų esančių tinklų, rekomenduojame tikrinti naujų tinklų patikimumą. Apibrėžus tinklus ESET Smart Security Premium gali atpažinti patikimus (namų ar darbo) tinklus, naudodamas tinklo parametrus, sukonfigūruotus skyriuje Tinklo identifikacija. Kompiuteriai dažnai jungiasi prie tinklų, kurių IP adresai panašūs į patikimo tinklo adresus. Tokiais atvejais ESET Smart Security Premium gali priskirti nežinomą tinklą prie patikimų (namų ar darbo tinklų). Siekiant išvengti tokios situacijos, rekomenduojama naudoti Tinklo autentiškumo patvirtinimo funkciją.

Kai tinklo adapteris prisijungia prie tinklo arba perkonfigūruojami jo tinklo parametrai, ESET Smart Security Premium žinomų tinklų sąraše ieško įrašo, kuris atitiktų naująjį tinklą. Jei Tinklo identifikacija ir Tinklo autentiškumo patvirtinimas (pasirenkama) sutampa, tinklas šioje sąsajoje pažymimas kaip prijungtas. Kai neaptinkamas joks žinomas tinklas, tinklo identifikavimo konfigūracija sukuria naują tinklo ryšį, kuriuo bus identifikuojamas tinklas kitą kartą prie jo jungiantis. Pagal numatytuosius parametrus naujam tinklo ryšiui naudojamas apsaugos tipas Viešasis tinklas. Dialogo lange Aptiktas naujas tinklo ryšys jūsų bus paprašyta pasirinkti apsaugos tipą Viešasis tinklas, Namų ar darbo tinklas arba Naudoti „Windows“ parametrą. Jei tinklo adapteris prijungiamas prie žinomo tinklo, o tas tinklas yra pažymėtas kaip Namų ar darbo tinklas, vietiniai adapterio potinkliai pridedami prie patikimos zonos.

Naujų tinklų apsaugos tipas – pasirinkite vieną iš šių parinkčių: Naudoti „Windows“ parametrą, klausti vartotojo arba Žymėti kaip viešąjį pagal numatytuosius nustatymus naudojamos naujiems tinklams.

Žinomi tinklai leidžia sukonfigūruoti tinklo pavadinimą, tinklo identifikaciją, apsaugos tipą ir pan. Kad pasiektumėte Žinomų tinklų rengyklę, spustelėkite Redaguoti.

note

PASTABA.

Kai pasirenkate Naudoti „Windows“ parametrą, dialogo langas nebus parodytas, o tinklas, prie kurio prisijungiate, bus automatiškai pažymėtas pagal „Windows“ parametrus. Tokiu būdu iš naujų tinklų tampa pasiekiamos kai kurios funkcijos (pvz., failų bendrinimo ir nuotolinio darbalaukio).