Diegimas

Secure Data yra programos ESET Smart Security Premium dalis

Įdiegus ir aktyvinus ESET Smart Security Premium, jums bus pateikta parinktis įjungti Secure Data kartu su kitomis funkcijomis. Spustelėkite Įjungti šalia Secure Data, jeigu norite įjungti Secure Data.

Jeigu uždarote pasveikinimo langą neįjungę „Secure Data“, galite aktyvinti šifravimo funkciją programos ESET Smart Security Premium skyriuje Nustatymas > Saugos įrankiai spustelėdami Secure Data.