Mrežna zaštita

Firewall upravlja svim dolaznim i odlaznim mrežnim prometom u sustavu. To se postiže dopuštanjem ili zabranom pojedinačnih mrežnih veza na temelju pravila filtriranja. On nudi zaštitu od napada udaljenih računala i aktivira blokiranje nekih servisa. Pruža i antivirusnu zaštitu HTTP, POP3 i IMAP protokola. Ta funkcija predstavlja vrlo važan element sigurnosti računala. ESET Smart Security Premium obavijestit će vas kada se povežete s nezaštićenom bežičnom mrežom ili s mrežom sa slabom zaštitom.

Konfiguraciju firewalla možete pronaći u prozoru Podešavanje pod stavkom Mrežna zaštita. Ovdje možete prilagoditi filtarski način rada, pravila i detaljne postavke. Možete pristupiti i detaljnim postavkama klikom simbola zupčanika GEAR > Konfiguriraj... uz funkciju Firewall, ili možete pritisnutiF5 i pristupiti opciji Napredno podešavanje.

PAGE_EPFW_MAIN_SETTINGS

Kliknite simbol zupčanika GEAR pored funkcije Firewall da biste pristupili sljedećim postavkama:

Konfiguriranje... – Otvara prozor firewalla u Naprednom podešavanju u kojem možete definirati kako će firewall upravljati mrežnom komunikacijom.

Pauziraj firewall (dopusti sav promet) – Ova je opcija suprotna onoj blokiranja svega mrežnog prometa. Ako se odabere, sve se opcije filtriranja firewalla isključuju te se dopuštaju sve ulazne i izlazne veze. Kliknite Aktiviraj firewall da biste ponovno aktivirali firewall dok je filtriranje mrežnog prometa u ovom načinu.

Blokiraj sav promet – Firewall će blokirati svu ulaznu i izlaznu komunikaciju. Tu mogućnost koristite samo ako sumnjate na kritične sigurnosne rizike zbog kojih je potrebno prekinuti vezu sustava i mreže. Dok je Filtriranje mrežnog prometa u načinu rada Blokiraj sav promet, kliknite Prestani blokirati sav promet da biste firewall vratili u normalan način rada.

Automatski način rada – (kada je aktiviran drugi način filtriranja) – Kliknite za promjenu načina filtriranja na automatski način filtriranja (s pravilima koje definira korisnik).

Interaktivni način rada – (kada je aktiviran drugi način filtriranja) – Kliknite za promjenu načina filtriranja na interaktivan način filtriranja.

Zaštita od mrežnog napada (IDS) – Analizira sadržaj mrežnog prometa i štiti od mrežnih napada. Sav promet koji se smatra štetnim bit će blokiran.

Zaštita od botneta – Brzo i precizno uočava zlonamjerni softver u sustavu.

Povezane mreže – Prikazuje mreže na koje su povezani mrežni prilagodnici. Nakon klika na vezu u nastavku otvara se odzivnik za odabir vrste zaštite (stroga ili dopuštena) za mrežu na koju ste povezani putem mrežnog prilagodnika. Ta postavka definira dostupnost vašeg računala drugim računalima u mreži.

Popis privremeno blokiranih IP adresa – prikazuje popis IP adresa koje su prepoznate kao izvori napada i dodane na popis blokiranih adresa radi sprečavanja povezivanja na određeno razdoblje. Za više informacija kliknite ovu opciju i pritisnite F1.

Čarobnjak za otklanjanje poteškoća – Pomaže vam u rješavanju problema s povezivanjem uzrokovanih ESET firewallom. Detaljne informacije potražite u odjeljku Čarobnjak za otklanjanje poteškoća.