Spuštění volitelné kontroly

Pokud chcete zkontrolovat například jen konkrétní disk, vybranou složku atp., můžete k tomu použít volitelnou složku. Spustíte ji tak, že v hlavním menu programu přejdete na záložku Kontrola počítače a klikněte na možnosti Pokročilé kontroly > Volitelná kontrola. Následně si ze stromové struktury vyberte cíle, které chcete zkontrolovat na přítomnost hrozeb.

Prostřednictvím rozbalovacího menu Cíle kontroly můžete vybrat ke kontrole předdefinované cíle.

Podle nastavení profilu – vybere cíle nastavené ve vybraném profilu kontroly.

Výměnné disky – vybere diskety, USB flash disky, CD/DVD.

Lokální disky - vybere lokální pevné disky v počítači.

Síťové disky – vybere namapované síťové disky.

Bez výběru zruší výběr cílů.

Prázdný řádek pod stromovou strukturou slouží pro rychlý přesun ke zvolenému cíli, nebo k přímému zadání požadovaného cíle. Přímé zadání požadovaného cíle je možné pouze v případě, že není ve stromové struktuře proveden žádný výběr (v rozbalovacím menu Cíle kontroly je vybrána možnost Bez výběru).

SCAN_CUSTOM

Parametry léčení použitého profilu kontroly můžete změnit v Rozšířeném nastavení (dostupném po stisknutí klávesy F5 v hlavním okně programu) v sekci Detekční jádro > Detekce škodlivého kódu > Volitelná kontrola počítače > Parametry skenovacího jádra ThreatSense > Léčení. V případě, že máte zájem pouze o kontrolu souborů bez jejich následného léčení, vyberte možnost Kontrolovat bez léčení.

Vybráním možnosti Ignorovat výjimky nebudou brány v potaz výjimky a dané soubory se zkontrolují.

Pro kontrolu můžete použít předdefinované profily v rozbalovacím menu Profil kontroly. Standardním profilem je Smart kontrola počítače. Dále jsou dostupné dva předdefinované profily pojmenované Hloubková kontrola počítače a Kontrola počítače z kontextového menu. Navzájem se liší odlišným nastavením parametrů skenovacího jádra ThreatSense. Profily kontroly můžete definovat v Rozšířeném nastavením v sekci Detekční jádro > Detekce škodlivého kódu > Volitelná kontrola počítače > Seznam profilů.

Kliknutím na tlačítko Kontrolovat spustíte kontrolu počítače s nastavenými parametry.

Kliknutím na tlačítko Kontrolovat jako Administrátor spustíte kontrolu po účtem Administrátora. Tuto funkci použijte v případě, že aktuálně přihlášený uživatel nemá dostatečná práva pro kontrolu složek. Mějte na paměti, že tlačítko není dostupné, pokud uživatel nemůže provádět UAC operace jako administrátor.

icon_details_hoverPoznámka:

Výsledek kontroly si zobrazíte kliknutím na tlačítko Zobrazit protokol.