Vrátit předchozí aktualizace

Pokud máte podezření, že nová aktualizace virové databáze je nestabilní nebo poškozená, můžete vrátit virovou databázi do předchozího stavu a na stanovený časový interval pozastavit aktualizace.

ESET Smart Security zálohuje virovou databázi a jednotlivé programové moduly pro případ obnovení starší verze. Aby se obrazy tzv. snapshoty virové databáze vytvářely, ponechte aktivní možnost Vytvářet zálohu aktualizačních souborů. Počet záloh vytvářených lokálně určuje počet obrazů předchozích virových databází uložených na lokálním disku počítače.

Pokud kliknete na tlačítko Vrátit předchozí aktualizace (v Rozšířeném nastavení (F5) > Aktualizace), je potřeba z rozbalovacího menu Časový interval vybrat interval, na jak dlouho chcete aktualizaci virové databáze a programových modulů pozastavit.

DIALOG_UPDATE_ROLLBACK

Vyberte možnost Do odvolání, pokud chcete funkci aktualizace obnovit ručně. Protože tato možnost představuje potenciální bezpečnostní riziko, její výběr nedoporučujeme.

Pro provedení této akce se obnoví nejstarší uložená virová databáze uložená v počítači a zároveň se text tlačítka změní na Povolit aktualizace.

CONFIG_UPDATE_ROLLBACK

Příklad: Nejnovější verze virové databáze má číslo 9556. Na pevném disku počítače jsou uloženy obrazy virových databází 9555 a 9553. Všimněte si, že verze 9554 není k dispozici, protože počítač byl například delší dobu vypnut, proto byla stažena novější verze databáze. Pokud jste jako Počet záloh vytvářených lokálně nastavili číslo 2, po navrácení změn se obnoví virová databáze (včetně programových modulů) s číslem 9553. Tento proces může chvíli trvat. Pro ověření, zda se vrátila předchozí verze virové databáze, přejděte v hlavním okně ESET Smart Security na záložku Aktualizace.