Nové funkcie v ESET Security Management Center 7

Nový replikačný protokol pre ESET Management Agenta – ESET Push Notification Service. Vďaka tomuto protokolu je teraz možné na preposielanie komunikácie využívať proxy riešenia tretích strán, napr. Apache HTTP Proxy.

Podpora VDI prostredí – detekcia hardvérového odtlačku umožňuje automatické riešenie klonovania počítačov.

Inventár hardvéru – ESET Management Agent zozbierava informácie o nainštalovanom hardvéri zo systémov Windows, macOS a Linux.

Podpora nových produktov ESET:

oESET Dynamic Threat Defense

oESET Enterprise Inspector

oVylepšená ochrana pred ransomware (Ransomware Shield) v ESET Endpoint produktoch vo verzii 7+

Výrazne prepracované rozhranie Web Console:

oNová hlavná ponuka, úhľadné používateľské rozhranie, nové ikony, prepracované Rýchle odkazy a odkazy na Pomocníka k produktu.

oProaktívne oznámenie v prípade dostupnosti novej verzie ESMC Servera.

oNový riadiaci panel Prehľad, cez ktorý sa jedným kliknutím dostanete k ďalším súvisiacim informáciám a ktorý v sebe integruje aj Informačný kanál RSS (WeLiveSecurity a informácie o nových vydaniach produktov ESET).

oNový riadiaci panel Prehľad incidentov, cez ktorý sa jedným kliknutím dostanete k podrobnostiam o hrozbách.

oESET Endpoint Encryption (Deslock) a Safetica sú teraz zaznamenávané ako ESET Produkty. Safetica agenta je možné nasadiť použitím repozitára ESMC.

oNové rozmiestnenie prvkov v sprievodcovi.

oRozšírené možnosti filtrovania v sekcii Počítače.

oVylepšený sprievodca pre odstránenie zariadenia zo správy.

oVynovené okno s názvom Nasadiť Agenta s prehľadným zobrazením možností nasadenia.

oAll-in-one inštalátor teraz umožňuje do vytváraného balíka na nasadenie zahrnúť Iba agenta.

oNové okno akcie Zobraziť podrobnosti, v ktorom sú informácie (vrátane podrobností o príslušnosti zariadenia k dynamickým skupinám a o hardvéri zariadenia) rozdelené do dlaždíc, na ktoré možno ďalej kliknúť.

oViacero druhov akcií (napr. aktivácia, reštart, aktualizácia OS, riešenie problémov so zabezpečením) môžete vykonať jedným kliknutím na príslušnú akciu.

oNové interaktívne otázky (modré príznaky) týkajúce sa potenciálnych problémov s klonovaním/duplikovaním/zmenou hardvéru.

oVylepšená správa hrozieb – spracované hrozby sú automaticky označené ako vyriešené, spustenie kontroly s liečením na jedno kliknutie; pridanie hrozby ako vylúčenia do politiky; vylepšené filtrovanie hrozieb; možnosť manuálne zaslať súbor do ESET Dynamic Threat Defense.

oNové rozloženie v sekcii Hrozby s generovaním správ na jedno kliknutie; nové kategórie šablón správ pridané pre ESET Enterprise Inspector, ESET Dynamic Threat Defense, Inventár hardvéru a detekciu klonovania.

oÚlohy pre klienta zahŕňajú nové typu úloh – Diagnostika a Odoslať súbor do EDTD.

oPolitiky zahŕňajú možnosť povoliť lokálne zoznamy (vylúčenia v rámci politík/pravidlá nastavené lokálne).

oMožnosť synchronizovať Používateľov počítača priamo cez Active Directory.

oPrepracované Oznámenia s množstvom nových predvolených šablón oznámení a s možnosťou súčasne upravovať viaceré oznámenia. Oznámenia je možné vytvárať pri nových druhoch udalostí s rozšírenými možnosťami filtrovania.

oViac > Odoslané súbory – nová sekcia s podrobnosťami o súboroch zaslaných do ESET LiveGrid a ESET Dynamic Threat Defense.

oPodpora licencií na báze predplatného; lepší pomocný popis zobrazujúci aktuálne využitie licencie; prepracovaný sprievodca pre akciu Pridať licenciu s podporou účtu na portáli ESET Business Account (EBA); aktivácia produktu na jedno kliknutie.

oMožnosť nastaviť čistenie databázy pre rozličné typy protokolov v sekcii Viac > Nastavenia servera.

Mobile Device Connector je teraz robustnejší a bezpečnejší.