Úvod

Táto príručka je určená pre malé a stredné podniky, ktoré vo svojej sieti prostredníctvom ESMC 7 spravujú maximálne 250 ESET Endpoint produktov pre platformu Windows.
Nájdete v nej vysvetlenie základných pojmov a procesov súvisiacich s nasadením a efektívnym používaním bezpečnostných produktov spoločnosti ESET.

ESET Security Management Center 7

ESET Security Management Center 7 (predtým pod názvom ERA) je nástroj, ktorý vám umožňuje z jednej centrálnej lokality spravovať bezpečnostné produkty ESET nainštalované na klientskych pracovných staniciach, serveroch a mobilných zariadeniach v sieťovom prostredí. Pomocou vstavaného systému spravovania úloh vám ESET Security Management Center poskytuje možnosť inštalovať bezpečnostné riešenia spoločnosti ESET na vzdialené počítače v sieti a okamžite reagovať na problémy a hrozby, ktoré sa môžu na zariadeniach vyskytnúť.

ESET Security Management Center sám o sebe neposkytuje ochranu proti škodlivému kódu. Ochrana vašej firemnej siete a prostredia závisí od toho, či sú na jednotlivých pracovných staniciach aktívne bezpečnostné produkty ESET, napríklad ESET Endpoint Security.