Aktualizácia, migrácia a preinštalovanie

Existujú rôzne metódy aktualizácie, migrácie a preinštalovania vášho ESET Security Management Center Servera a ostatných súčastí nástroja ESMC.

warning

Upozornenie

Súčasť ESMC Server verzie 7.2 nie je kompatibilná s 32-bitovými počítačmi (architektúra x86). Aktualizácia 32-bitového serverového počítača z verzie 6.5 – 7.0 na 7.2 bude neúspešná.

Ak ste už spustili aktualizáciu a teraz váš systém nefunguje, je potrebné manuálne preinštalovať všetky súčasti ESMC na pôvodnú verziu.

Ak chcete vykonať aktualizáciu, musíte migrovať vaše súčasné ESMC na 64-bitový počítač a po úspešnej migrácii spustiť aktualizačnú úlohu.

ESMC 7.2 používa LDAPS ako štandardný protokol na synchronizáciu s Active Directory. Ak vykonáte aktualizáciu staršej verzie ESMC na systéme Windows na ESMC 7.2 a predtým ste používali synchronizáciu s Active Directory, synchronizačné úlohy v ESMC 7.2 budú neúspešné.

 

1.Aktualizácia z ERA 5

Aktualizácia/migrácia zo staršej generácie ERA 5 na ESMC 7 pomocou nástroja Migration Assistant.

Ak chcete nasadiť ESET Management Agenta pomocou nástroja ERA 5.x, prečítajte si tento článok v databáze znalostí.

 

2.Aktualizácia z ERA 6.5 a ESMC 7.x na ESMC 7.2

Aktualizáciu na najnovšiu verziu môžete vykonať:

prostredníctvom úlohy Aktualizácia súčastí Security Management Center,

prostredníctvom All-in-one inštalátora pre ESMC 7.2 – tento postup sa odporúča v prípade, že existujúca ERA/ESMC inštalácia bola vykonaná cez All-in-one inštalátor,

manuálne – pre pokročilých používateľov.

Ak vaša sieťová infraštruktúra využíva súčasť ERA Proxy, pred vykonaním aktualizácie si prečítajte príslušnú dokumentáciu.

note

Poznámka

Pre zistenie verzie jednotlivých používaných súčastí ESMC si skontrolujte verziu svojho ESET Security Management Center Servera. V ESMC Web Console prejdite do časti O programe, kde nájdete verziu svojho ESMC Servera. Verziu jednotlivých súčastí potom nájdete v nasledujúcom článku databázy znalostí podľa verzie ESMC Servera.

 

3.Migrácia alebo preinštalovanie nástroja ESMC 7 zo servera na server

Vykonanie migrácie z jedného servera na druhý alebo preinštalovanie ESMC Servera.

note

Poznámka

Ak sa chystáte migrovať ESMC Server na iný počítač, musíte exportovať/zálohovať všetky certifikačné autority, ako aj certifikát ESMC Servera. V opačnom prípade súčasti ESMC nebudú komunikovať s vaším novým ESMC Serverom.

 

4.Ďalšie postupy

Zmena názvu hostiteľa alebo IP adresy ESMC Servera.

important

Dôležité

Po vykonaní aktualizácie z ERA 6.5 na verziu 7.2 dôjde k viacerým zmenám týkajúcim sa používateľov a úloh. Podrobnejšie informácie nájdete v zozname nových funkcií.

Bezpečnostný model v ESMC 7.2 je odlišný od predošlého, a preto je potrebná kontrola používateľských nastavení, skupín a úloh.

Došlo k vylepšeniu dizajnu webovej konzoly a zmene názvu produktu.

Súčasť ERA Proxy sa už nepoužíva.

Viac informácií nájdete v kapitole Zmeny po aktualizácii zo staršej verzie ERA, nachádzajúcej sa v príručke správcu.