Aktualizácia v rámci infraštruktúry s ERA 6.5 Proxy

Súčasť ERA Proxy sa v ESMC 7 už nepoužíva. Bol nahradený iným proxy riešením. Pri aktualizácii vašej infraštruktúry (Servera a Agentov) je potrebné premigrovať aj vaše proxy riešenie.

Pred tým, ako začnete s aktualizáciou, si prečítajte informácie uvedené nižšie:

warning

Upozornenie

Dôležité informácie týkajúce sa kompatibility:

oERA 6.x Agent sa dokáže pripojiť k ESMC 7 Serveru.

oESET Management Agent (verzia 7) sa nedokáže pripojiť k ESMC Serveru prostredníctvom ERA Proxy.

oESET Management Agent (verzia 7) sa nedokáže pripojiť k ERA.

Komunikačný protokol medzi Agentom a ESMC Serverom nepodporuje autentifikáciu. Žiadne proxy riešenie sprostredkúvajúce komunikáciu medzi Agentom a ESMC Serverom, ktoré si vyžaduje autentifikáciu, nebude funkčné.

Neaktualizujte ERA Agenty (pripájajúce sa prostredníctvom Proxy) predtým, ako nakonfigurujete vhodné proxy riešenie.

Scenáre aktualizácie

Ak vo vašom prostredí používate súčasť ERA Proxy, postupujte podľa jedného z nasledujúcich scenárov pre aktualizáciu vašej infraštruktúry na ESMC 7.

Súčasť ERA Proxy nainštalovaná na systéme Windows (táto kapitola)

Súčasť ERA Proxy nainštalovaná na systéme Windows (článok databázy znalostí s detailnými inštrukciami)

ERA Proxy nasadené na operačnom systéme Linux alebo ako virtuálne zariadenie (článok databázy znalostí).

Aktualizácia infraštruktúry so súčasťou ERA Proxy nainštalovaným na systéme Windows

1.Zálohujte si svoj ERA Server.

2.Aktualizujte ERA Server na ESMC 7 prostredníctvom úlohy Aktualizácia súčastí Remote Administrator. Aktualizované budú súčasti Server, Agent a Web Console.

3.Počkajte približne 24 hodín a uistite sa, že aktualizácia prebehla úspešne.

4.Aktualizujte ERA Agenta na zariadení, kde beží ERA Proxy, pomocou úlohy Aktualizácia súčastí Security Management Center.

5.Nainštalujte Apache HTTP Proxy na zariadenie, kde je nainštalované ERA Proxy. Použite prednastavenú ESET verziu Apache (dostupná k stiahnutiu tu).

6.Upravte konfiguračný súbor Apache HTTP Proxyhttpd.conf, ktorý sa nachádza v C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\conf.

a.Na základe predvolených nastavení sa na komunikáciu s ESET Management Agentom používa port číslo 2222. Ak ste však tento predvolený port počas inštalácie zmenili, použite vlastné číslo portu. V nasledujúcom riadku zameňte 2222 za vlastné číslo portu: AllowCONNECT 443 563 2222 8883.

b.Do osobitného segmentu ProxyMatch pridajte:

I.adresu, ktorú používajú vaše Agenty na pripojenie k ESMC Serveru,

II.Všetky možné adresy vášho ESMC Servera (IP, FQDN atď.).
Pridajte celý kód zobrazený nižšie, pričom IP adresa 10.1.1.10 a názov hostiteľa hostname.example slúžia len ako príklady a je potrebné ich nahradiť vašimi vlastnými údajmi. Môžete tiež vygenerovať ProxyMatch výraz popísaný v tomto článku databázy znalostí.

<ProxyMatch ^(hostname\.example(:[0-9]+)?(\/.*)?|10\.1\.1\.10(:[0-9]+)?(\/.*)?)$>

Allow from all

</ProxyMatch>

c.Reštartujte službu Apache HTTP Proxy.

7.Vytvorte novú politiku na svojom ESMC Serveri.

a.V ESMC Web Console kliknite na Politiky > Vytvoriť novú politiku.

b.V sekcii Základné zadajte Názov politiky.

c.V sekcii Nastavenia vyberte možnosť ESET Management Agent.

d.Prejdite do sekcie Pripojenie > Servery pre pripojenie > Upraviť zoznam serverov.

e.Kliknite na Pridať a do poľa Hostiteľ zadajte adresu zariadenia, na ktorom beží služba proxy (zariadenie, na ktorom je nainštalované ERA Proxy). Kliknite na tlačidlo OK.

f.Zopakujte krok spomenutý vyššie a pridajte adresu svojho ESMC Servera (adresa sa musí zhodovať s konfiguráciou Agenta).

g.Kliknite na Uložiť.

h.Prejdite do sekcie Pokročilé nastavenia > HTTP proxy a v rámci Konfigurácie proxy vyberte možnosť Rôzne proxy pre každú službu.

i.Kliknite na Replikácia > Upraviť a povoľte možnosť Použiť proxy server.

j.Zadajte IP adresu zariadenia s proxy do poľa Hostiteľ (IP adresa 10.1.1.10 slúži len ako príklad a je potrebné ju nahradiť vašou IP adresou).

k.V poli Port ponechajte pôvodnú hodnotu 3128.

l.Politiku uložte kliknutím na Uložiť a Dokončiť. Politiku zatiaľ nepriraďte k žiadnemu počítaču.

important

Dôležité

Je absolútne nevyhnutné pridať do zoznamu adries v konfigurácii obe IP adresy . V prípade, že Agent nedostane túto informáciu v rámci jednej politiky, nebude sa môcť po vykonaní aktualizácie pripojiť k Proxy a Serveru. V takomto prípade bude potrebné manuálne opraviť Agenta vykonaním opravnej inštalácie a zadaním správnej adresy ESMC Servera.

V prípade, že v politike nie je definovaná konfigurácia HTTP Proxy, Agent sa nebude môcť pripojiť na ESMC Server.

8.Vyberte si jeden z počítačov pripojených prostredníctvom ERA Proxy a priraďte k nemu novú politiku.

9.Počkajte niekoľko minút, kým sa politika aplikuje, a skontrolujte, či sa počítač naďalej pripája k ESMC Serveru.

10. Spustite úlohu Aktualizácia súčastí Security Management Center pre vykonanie aktualizácie klienta.

11. Po aktualizácii klienta na verziu 7 skontrolujte, či sa aj naďalej pripája k ESMC Serveru. Ak sa počítač po aktualizácii úspešne pripája k Serveru, vykonajte aktualizáciu aj pre ostatné počítače.

important

Dôležité

V prípade veľkej firemnej siete začnite s aktualizáciou na pracovných staniciach, ktoré sa nachádzajú nablízku alebo v rámci oddelení so skúsenejšími používateľmi v oblasti IT. Uľahčí to riešenie prípadných problémov.

12. Aplikujte politiku (z kroku č. 7) na ostatné počítače, ktoré sa pripájajú prostredníctvom ERA Proxy.

13. Počkajte niekoľko minút, kým sa politika aplikuje, a skontrolujte, či sa počítače naďalej pripájajú k ESMC Serveru.

14. Na týchto počítačoch spustite úlohu Aktualizácia súčastí Security Management Center.

15. Ak sa po dokončení aktualizácie všetky klienty pripájajú k ESMC Serveru, môžete pokračovať na ďalšie kroky.

16. Upravte politiku (z kroku č. 5). Prejdite do sekcie Politiky, kliknite na ikonu vedľa politiky, ktorú chcete upraviť, a následne kliknite na možnosť Upraviť.

a.V sekcii Nastavenia > Pripojenie kliknite na Upraviť zoznam serverov a odstráňte adresu zariadenia s ERA Proxy.

b.Kliknite na Uložiť.

c.Politiku aplikujte a uložte kliknutím na Dokončiť.

17. Odstráňte ERA Proxy pomocou úlohy v sekcii Klientske úlohy > Odinštalovanie softvéru.