Aktualizácia prostredníctvom All-in-one inštalátora ESMC 7.2

Aktualizujte ERA 6.5 alebo ESMC 7 na najnovšie riešenie ESMC 7.2 pomocou All-in-one inštalátora ESMC 7.2.

important

Dôležité

Túto možnosť odporúčame použiť v prípade, ak bola existujúca inštalácia vykonaná cez All-in-one inštalátor.

Aktualizáciu na ESMC 7.2 môžete vykonať len od ERA 6.5 a novších verzií. Ak používate staršiu verziu riešenia ERA 6.x, najskôr vykonajte aktualizáciu na ERA 6.5.

Súčasť ESMC Server verzie 7.2 nie je kompatibilná s 32-bitovými počítačmi (architektúra x86). Aktualizácia 32-bitového serverového počítača z verzie 6.5 – 7.0 na 7.2 bude neúspešná.

Ak ste už spustili aktualizáciu a teraz váš systém nefunguje, je potrebné manuálne preinštalovať všetky súčasti ESMC na pôvodnú verziu.

Ak chcete vykonať aktualizáciu, musíte migrovať vaše súčasné ESMC na 64-bitový počítač a po úspešnej migrácii spustiť aktualizačnú úlohu.

Ak máte nainštalovanú staršiu nepodporovanú databázu (MySQL 5.5 alebo MSSQL 2008), pred aktualizáciou ESMC Servera aktualizujte svoju databázu na kompatibilnú verziu.

All-in-one inštalátor ESMC 7.2 štandardne inštaluje Microsoft SQL Server Express 2019. Ak používate staršiu verziu operačného systému Windows (Server 2012 alebo SBS 2011), štandardne bude nainštalovaný Microsoft SQL Server Express 2014.

ESMC 7.2 používa LDAPS ako štandardný protokol na synchronizáciu s Active Directory. Ak vykonáte aktualizáciu staršej verzie ESMC na systéme Windows na ESMC 7.2 a predtým ste používali synchronizáciu s Active Directory, synchronizačné úlohy v ESMC 7.2 budú neúspešné.

1.Spustite Setup.exe.

2.Vyberte jazyk a kliknite na Ďalej.

3.Vyberte možnosť Aktualizovať všetky súčasti a kliknite na Ďalej.

package_installation_upgrade

4.Prečítajte si Licenčnú dohodu s koncovým používateľom (EULA), potvrďte ju, a kliknite na Ďalej.

5.Skontrolujte ESMC súčasti, ktoré môžu byť aktualizované a kliknite na Ďalej.

warning

Upozornenie

Ak máte nainštalovanú vlastnú verziu Apache Tomcat (manuálna inštalácia služby Tomcat), následná aktualizácia ESMC Web Console na vyššiu verziu prostredníctvom All-in-one inštalátora alebo pomocou úlohy aktualizácie súčastí nie je podporovaná.

Aktualizácia Apache Tomcat odstráni priečinok era, ktorý sa nachádza vo C:\Program Files\Apache Software Foundation\[ priečinok Tomcat ]\webapps\. Ak používate priečinok era na ukladanie dodatočných dát, vykonajte pred aktualizáciou zálohu dát.

Ak C:\Program Files\Apache Software Foundation\[ priečinok Tomcat ]\webapps\ obsahuje dodatočné dáta (iné ako priečinky era a ROOT), aktualizácia Apache Tomcat sa neuskutoční a bude aktualizovaný len nástroj Web Console.

package_installation_components_to_upgrade

6.Pokračujte podľa sprievodcu pre dokončenie aktualizácie ESMC.