Nastavenie HTTP Proxy

HTTP Proxy nahrádza funkciu aktualizačného mirror servera v ERA 5.x. HTTP Proxy môžete nastaviť niekoľkými spôsobmi.

note

Poznámka

Tieto nastavenia budú uplatnené ako migrované politiky pre produkty ESET Endpoint pre Windows.

Ak je mirror priamo integrovaný do ERA Servera, k dispozícii sú nasledujúce možnosti:

Pripájať klienty priamo k internetu: V migrovaných politikách pre koncové zariadenia bude v sekcii Aktualizácia > Profily > HTTP Proxy > Režim proxy zvolená možnosť Použiť globálne nastavenie proxy servera.

Pripájať klienty k internetu použitím HTTP Proxy: V migrovaných politikách pre koncové zariadenia bude v sekcii Aktualizácia > Profily > HTTP Proxy > Režim proxy zvolená možnosť Spojenie pomocou proxy servera.

Pokiaľ ste v prostredí ERA 5.x ako mirror používali klienta, môžete tento mirror využívať aj naďalej – v tomto prípade zvoľte možnosť Použiť existujúce nastavenia mirror-a.