Inštalácia nástroja RD Sensor a požiadavky pre inštaláciu – Linux

Pre inštaláciu nástroja RD Sensor na operačnom systéme Linux postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1.Uistite sa, že boli splnené všetky požiadavky pre inštaláciu:

Sieť musí byť prehľadávateľná (otvorené porty, firewall nastavený tak, aby neblokoval prichádzajúcu komunikáciu atď.).

Server musí byť dostupný na sieti.

Pre správne fungovanie všetkých súčastí musí byť na lokálnom počítači nainštalovaný ESET Management Agent.

Terminál musí byť otvorený.

Inštalačný balík súčasti RD Sensor musí byť nastavený ako spustiteľný súbor:

chmod +x rdsensor-linux-x86_64.sh

2.Spustite nasledujúci príkaz pre spustenie inštalácie s oprávneniami sudo:

sudo ./rdsensor-linux-x86_64.sh

3.Prečítajte si Licenčnú dohodu s koncovým používateľom. Pomocou medzerníka sa posuniete na ďalšiu stranu Licenčnej dohody s koncovým používateľom.
Budete vyzvaný na potvrdenie vášho súhlasu s licenčnou dohodou. Stlačte kláves Y, ak súhlasíte, v opačnom prípade stlačte kláves N.

4.Stlačte kláves Y, ak sa chcete zapojiť do programu zlepšovania produktov, v opačnom prípade stlačte kláves N.

5.ESET Rogue Detection Sensor sa spustí po ukončení inštalácie.

6.Uistite sa, že inštalácia prebehla úspešne a služba je spustená pomocou nasledujúceho príkazu:

sudo service rdsensor status

7.Protokol k nástroju Rogue Detection Sensor sa nachádza v Protokoloch:

/var/log/eset/RogueDetectionSensor/trace.log