Požiadavky pre RD Sensor

Pre inštaláciu nástroja RD Sensor na operačnom systéme Windows je potrebné splniť nasledujúce požiadavky:

WinPcap – použite najnovšiu verziu WinCap (minimálne 4.1.0).

Sieť by mala byť správne nastavená (otvorené vhodné porty, prichádzajúca komunikácia by nemala byť blokovaná firewallom atď.).

ESMC Server musí byť dostupný.

Pre správne fungovanie všetkých súčastí musí byť na lokálnom počítači nainštalovaný ESET Management Agent.

Protokol nástroja Rogue Detection Sensor sa nachádza v nasledujúcom umiestnení: C:\ProgramData\ESET\Rogue Detection Sensor\Logs\