Mirror Tool – Linux

Používate Windows?

Mirror Tool je nástroj, ktorý sa používa na aktualizáciu detekčného jadra v offline prostredí. V prípade, že bezpečnostné produkty ESET na vašich klientskych počítačoch potrebujú aktualizácie detekčného jadra, no nemajú pripojenie na internet, môžete použiť nástroj Mirror Tool, ktorý sťahuje aktualizačné súbory z aktualizačných serverov spoločnosti ESET a ukladá ich lokálne.

note

Poznámka

Mirror Tool sťahuje len aktualizácie detekčného jadra a ostatné programové moduly, nepodporuje aktualizácie programových súčastí (PCU) ani ESET LiveGrid® LiveGrid dáta. Nástroj Mirror Tool dokáže tiež vytvoriť offline repozitár. Môžete sa tiež rozhodnúť aktualizovať produkty ESET individuálne.

Požiadavky

Cieľový priečinok musí byť zdieľaný pomocou služieb Samba/Windows alebo HTTP/FTP.

Musíte mať platný offline licenčný súbor, ktorý obsahuje používateľské meno a heslo. Pri vytváraní licenčného súboru je potrebné označiť možnosť Zahrnúť meno a heslo. Musíte tiež zadať Názov licenčného súboru. Offline licenčný súbor je nevyhnutný pre aktiváciu nástroja Mirror Tool a vytvorenie aktivačného mirror servera.

create_offline_license_file

Používanie nástroja Mirror Tool

1.Nástroj Mirror Tool si môžete stiahnuť zo stránky spoločnosti ESET v sekcii Samostatné inštalátory.

2.Rozbaľte stiahnutý archív.

3.Otvorte terminál v priečinku so súborom MirrorTool.

4.Pre zobrazenie všetkých dostupných parametrov nástroja Mirror Tool spustite nasledujúci príkaz:

./MirrorTool --help

mirror_tool_help_linux

Parameter

Popis

--updateServer

Pri použití tohto parametra musíte zadať celú URL adresu aktualizačného servera.

--offlineLicenseFilename

Musíte zadať celú cestu k offline licenčnému súboru (ako je to popísané vyššie).

--languageFilterForRepository

Môžete zadať jazykové kódy, napr. pre francúzsky jazyk napíšte fr_FR. Kódy iných jazykov sú uvedené v tabuľke nižšie. Ak chcete vybrať viac jazykov, oddeľte ich medzerou, napr.: en_US zh_TW de_DE

--productFilterForRepository

Môžete zadať reťazec, ktorý nástroj Mirror Tool použije ako filter sťahovania. Mirror Tool stiahne iba súbory, ktoré majú vo svojom bežnom názve daný reťazec. Môžete si vybrať viac produktov pridaním ďalších argumentov, napr.: --productFilterForRepository Antivirus Security

Mirror Tool stiahne všetky vybrané jazyky pre každý zvolený produkt.

--downloadLegacyForRepository

Nie je potrebný žiadny argument. Tento parameter použite v prípade, ak chcete od sťahovania zahrnúť aj staršie balíky. Ak parameter nepoužijete, staršie balíky nebudú stiahnuté. Ak chcete zistiť, ktoré produkty sú staršie, prejdite do sekcie Nastavenia v rámci klientskej úlohy Inštalácia softvéru > Balík na inštaláciu > Vyberte balík > Staršia verzia.

Nové parametre v nástroji Mirror Tool distribuovanom spolu s ESMC 7.2

--mirrorOnlyLevelUpdates

Nie je potrebný žiadny argument. Ak nastavíte túto možnosť, stiahnuté budú len tzv. level aktualizácie (nano aktualizácie nebudú stiahnuté). O typoch aktualizácií sa dočítate v našom článku databázy znalostí.

--mirrorFileFormat

warning

Upozornenie

Tento parameter je určený len pre pokročilých používateľov.

Pred použitím parametra --mirrorFileFormat sa uistite, že sa vo vašom prostredí nenachádzajú staršie (6.5 a staršie) aj novšie (6.6 a novšie) verzie bezpečnostných produktov ESET. Nesprávne použitie tohto parametra môže mať za následok nesprávnu aktualizáciu bezpečnostných produktov ESET.

Môžete určiť, ktorý typ aktualizačných súborov bude stiahnutý. Dostupné hodnoty (rozlišujú sa veľké a malé písmená):

dat – túto hodnotu použite v prípade, ak sa vo vašom prostredí nachádzajú iba bezpečnostné produkty ESET verzie 6.5 a staršie.

dll – túto hodnotu použite v prípade, ak sa vo vašom prostredí nachádzajú iba bezpečnostné produkty ESET verzie 6.6 a novšie.

Tento parameter je ignorovaný pri vytváraní mirrora pre staršie produkty (ep4, ep5).

note

Poznámka

Všetky filtre rozlišujú malé a veľké písmená.

Jazykový kód

Jazyk

Jazykový kód

Jazyk

Jazykový kód

Jazyk

en_US

Angličtina

et_EE

Estónčina

pl_PL

Poľština

hu_HU

Maďarčina

fi_FI

Fínčina

pt_BR

Portugalčina

ar_EG

Arabčina

fr_FR

Francúzština

ro_RO

Rumunčina

bg_BG

Bulharčina

fr_CA

Francúzština (Kanada)

ru_RU

Ruština

zh_CN

Zjednodušená čínština

hr_HR

Chorvátčina

sk_SK

Slovenčina

zh_TW

Chinese (Traditional)

id_ID

Indonézština

sl_SI

Slovinčina

cs_CZ

Čeština

it_IT

Taliančina

sr_RS

Srbčina

da_DK

Dánčina

kk_KZ

Kazaština

sv_SE

Švédčina

de_DE

Nemčina

ko_KR

Kórejčina

th_TH

Thajčina

el_GR

Gréčtina

lt_LT

Litovčina

tr_TR

Turečtina

es_CL

Španielčina (Čile)

nl_NL

Holandčina

uk_UA

Ukrajinčina

es_ES

Španielčina

nb_NO

Nórčina

vi_VN

Vietnamčina

important

Dôležité

Nástroj Mirror Tool vytvára štruktúru priečinkov odlišnú od tej, ktorú vytvára funkcia mirror v samotnom produkte. Každý priečinok obsahuje aktualizačné súbory pre konkrétnu skupinu produktov. Je teda potrebné v nastaveniach aktualizácie zadať úplnú cestu k správnemu priečinku.

Napríklad, ak chcete aktualizovať ESMC 7.2 z mirrora, nastavte aktualizačný server na (podľa umiestnenia koreňa vášho HTTP servera):

http://your_server_address/mirror/eset_upd/era6

Na vytvorenie mirrora spustite nástroj Mirror Tool so všetkými povinnými parametrami. Príklad:

sudo ./MirrorTool --mirrorType regular \

--intermediateUpdateDirectory /tmp/mirrorTool/mirrorTemp \

--offlineLicenseFilename /tmp/mirrorTool/offline.lf \

--outputDirectory /tmp/mirrorTool/mirror

Nižšie je príklad pokročilejšej konfigurácie offline repozitára s vybranými produktmi, jazykmi a povoleným sťahovaním starších súborov:

sudo ./MirrorTool --repositoryServer AUTOSELECT \

--intermediateRepositoryDirectory /tmp/repoTemp \

--outputRepositoryDirectory /var/lib/tomcat9/webapps/mirrorRepo \

--languageFilterForRepository sk_SK fr_FR de_DE \

--productFilterForRepository Antivirus Security \

--downloadLegacyForRepository 

Nástroj Mirror Tool a nastavenia aktualizácií

Ak chcete automatizovať sťahovanie aktualizácií modulov, môžete naplánovať spúšťanie nástroja Mirror Tool. Otvorte Web Console a prejdite do sekcie Klientska úloha > Operačný systém > Spustiť príkaz. Vyberte Príkazový riadok na spustenie (vrátane cesty k súboru MirrorTool.exe) a spúšťač (napríklad CRON výraz pre každú hodinu 0 0 * * * ? *). Na plánované spustenie môžete tiež použiť nástroj Plánovač úloh pre systém Windows alebo na systéme Linux použiť Cron.

Pre zmenu nastavení aktualizácií na klientskych počítačoch použite novú politiku a nastavte Aktualizačný server tak, aby odkazoval na adresu mirror serveru alebo zdieľaný priečinok.