Migration Tool

Ak sa chcete dozvedieť, ktoré nastavenia je možné migrovať pomocou nástroja Migration Tool, pozrite si toto porovnanie nástroja Migration Assistant a nástroja Migration Tool.

warning

Upozornenie

Verzia nástroja Migration Tool musí byť totožná s verziou ESMC, na ktorú sa chystáte migrovať. Pre zistenie potrebnej verzie nástroja Migration Tool si pozrite nasledujúci článok databázy znalostí.

Ak sa ESET Management Agent verzie 7.x nainštaluje na klientsky počítač používajúci produkt pre koncové zariadenie verzie 5.x alebo staršej, nastavenie vzdialenej správy sa pre daného klienta automaticky zmení na localhost / 2225. V dôsledku toho sa po nainštalovaní agenta daný klient už nedokáže pripojiť k vášmu nástroju ERA 5.x.

Stiahnite si a spustite nástroj ESET Remote Administrator Migration Tool.

Nainštalujte si balík Microsoft Visual C++ 2017 x86, ktorý je nevyhnutný pre správne fungovanie nástroja Migration Tool. Tento balík je súčasťou .zip súboru, ktorý obsahuje inštalátor pre samotný nástroj Migration Tool.

Spustite nástroj Migration Tool ako správca lokálne na starom ERA Serveri verzie 5.x. Nástroj Migration Tool nie je možné spustiť zo vzdialeného zariadenia.

note

Poznámka

Po migrácii odporúčame skontrolovať všetky položky (počítače, statické skupiny, politiky atď.) a uistiť sa, že migrácia prebehla podľa očakávania. Ak spozorujete nezrovnalosti, pravdepodobne bude potrebné pridať požadované položky manuálne.

Ak sa pri migrácii vyskytne chyba, bude zapísaná v protokole migration.log, ktorý sa nachádza v rovnakom súbore ako nástroj Migration Tool. Ak máte do tohto priečinka iba prístup na čítanie, otvorí sa len okno s protokolom. Podobne je to v prípade, keď nie je na disku dostatok miesta. Znamená to, že sa nevytvorí súbor protokolu, ale výsledok uvidíte len v okne protokolu.

migration_tool_1

Nasledujú migračné scenáre, ktoré vám pomôžu so samotným procesom migrácie:

Scenár migrácie 1 – migrácia na ESMC 7.x bežiaci na inom počítači ako ERA 5.x.

Scenár migrácie 2 – migrácia na ESMC 7.x bežiaci na rovnakom počítači ako ERA 5.x.

Alternatívny scenár migrácie 3 je určený pre pokročilých používateľov – migrácia na ESMC 7.x, kde sa koncové počítače ďalej pripájajú na starý ERA 5.x, až kým na ne nie je nasadený ESET Management Agent nástrojom ESMC 7.x.