Migrácia na iný server

Existujú štyri spôsoby, ako migrovať ESET Security Management Center na iný server (tieto scenáre môžu byť použité pri preinštalovaní vášho ESMC Servera):

Čistá inštalácia – rovnaká IP adresa – nová inštalácia nebude používať databázu z predošlého ESMC Servera a bude používať rovnakú IP adresu.

Čistá inštalácia – odlišná IP adresa (článok databázy znalostí) – nová inštalácia nebude používať databázu z predošlého ESMC Servera a bude používať odlišnú IP adresu.

Migrácia databázy – rovnaká IP adresa – migrácia databázy môže byť vykonaná iba medzi dvomi podobnými typmi databázy (z MySQL na MySQL alebo z MSSQL na MSSQL) a podobnými verziami ESMC.

Migrácia databázy – odlišná IP adresa – migrácia databázy môže byť vykonaná iba medzi dvomi podobnými typmi databázy (z MySQL na MySQL alebo z MSSQL na MSSQL) a podobnými verziami ESMC.