Podrobná inštalácia ESMC Servera na systéme Linux

V tomto inštalačnom scenári si podrobne ukážeme, ako nainštalovať ESMC Server a ESMC Web Console. Postup inštalácie si ukážeme na už spustenom MySQL.

Pred vykonaním inštalácie

1.Uistite sa, že máte nainštalovaný databázový server a máte k nemu prístup. Ak nemáte nainštalovaný žiadny databázový server, musíte ho nainštalovať a nakonfigurovať.

2.Stiahnite si samostatné súčasti ESMC pre Linux (Agent, Server, Web Console). Inštalačné súbory nájdete na stránkach spoločnosti ESET v časti Samostatné inštalátory ESMC.

Inštalácia

note

Poznámka

Inštalácia vyžaduje, aby ste mali oprávnenie na použitie príkazu sudo, resp. aby ste mali root oprávnenia.

Ak chcete nainštalovať ESMC Server na SUSE Linux Enterprise Server (SLES), riaďte sa pokynmi v našom článku databázy znalostí.

1.Nainštalujte požadované balíky ESMC Servera.

2.Nastavte pripojenie na MySQL Server podľa kapitoly Inštalácia a konfigurácia MySQL.

3.Skontrolujte konfiguráciu MySQL ODBC ovládača (prečítajte si tiež kapitolu Inštalácia a konfigurácia ovládača ODBC).

4.Upravte parametre inštalácie a spustite inštaláciu ESMC Servera. Viac informácií nájdete v kapitole Inštalácia servera – Linux.

5.Nainštalujte potrebné balíky Java a Tomcat a následne nainštalujte ESMC Web Console podľa kapitoly Inštalácia ESMC Web Console. Ak máte problémy s pripojením k ESMC Web Console cez HTTPS, prečítajte si náš článok o nastavení pripojenia HTTPS/SSL.

7.Nainštalujte ESET Management Agenta na server.