Inštalácia/aktualizácia

ESET Security Management Center (ESMC) je nástroj, ktorý vám umožňuje spravovať produkty spoločnosti ESET na klientskych staniciach, serveroch a mobilných zariadeniach v sieťovom prostredí z jednej centrálnej lokality. ESET Security Management Center vám pomocou zabudovaného spravovania úloh umožňuje inštalovať bezpečnostné produkty spoločnosti ESET na vzdialené počítače a okamžite reagovať na nové problémy a detekcie.

ESET Security Management Center sám o sebe neposkytuje ochranu proti škodlivému kódu. Ochrana vášho prostredia závisí od bezpečnostných produktov ESET, napríklad ESET Endpoint Security na pracovných staniciach a mobilných zariadeniach alebo ESET File Security pre Microsoft Windows Server nainštalovaný na serverových zariadeniach.

ESET Security Management Center je postavený na dvoch základných princípoch:

1.Centralizovaný manažment – celú sieť môžete konfigurovať, spravovať a sledovať z jedného miesta.

2.Škálovateľnosť – systém môže byť nasadený na malú sieť, ako aj na veľké siete vo veľkých podnikoch. ESET Security Management Center je navrhnutý tak, aby jednoducho zvládal rast infraštruktúry podnikovej siete.

ESET Security Management Center podporuje najnovšiu generáciu bezpečnostných produktov spoločnosti ESET a je kompatibilný aj s predchádzajúcimi generáciami produktov.

Pomocník k programu ESET Security Management Center obsahuje kompletný návod na inštaláciu a aktualizáciu:

Architektúra nástroja ESET Security Management Center

Migration Assistant

Inštalácia

Aktualizácia

Správa licencií

Procesy nasadenia a nasadenie agenta pomocou GPO alebo SCCM

Prvé kroky po inštalácii nástroja ESET Security Management Center

Príručka správcu