Nové funkcie v ESET Security Management Center 7.2

ESET Security Management Center 7.2 je menšie servisné vydanie zamerané na opravu chýb, ako aj vylepšenia používateľského rozhrania a výkonu.

Nové funkcie

Pozastavenie úplného šifrovania disku – správca môže pozastaviť autentifikáciu úplného šifrovania disku na spravovaných koncových zariadeniach. Pozastavenie umožňuje zašifrovanému koncovému zariadeniu reštartovať sa bez toho, aby používateľ musel zadávať prihlasovacie údaje. Pozastavenie je užitočné pri údržbe a pri vykonávaní aktualizácií. V rámci použitia príslušnej úlohy môžete určiť čas, počet reštartov alebo vytvoriť politiku, ktorá pri použití spôsobí pozastavenie.

Vylepšenia v používateľskom rozhraní

Zjednotený dizajn tabuliek, ktorý sa teraz používa v kontextových oknách, ako napríklad výber úloh, výber počítačov a mnoho ďalších.

Nové možnosti filtrovania objektov.

Prepracovanie obrazoviek

Používatelia

Sady povolení

Naplánované reporty

Informácie o upravovanom objekte na navigačnom paneli

Vylepšenia v oblasti výkonu

Strom skupín na obrazovkách Počítače a Detekcie

Obrazovka Podrobnosti o počítači

Ostatné zmeny

Na riadiacom paneli pribudla nová karta pre ESET Dynamic Threat Defense

 

Úplný prehľad zmien nájdete tu.