Aktualizácia databázového servera

Aktualizáciu existujúcej Microsoft SQL Server inštancie na novšiu verziu pre použitie s ESMC Serverom vykonáte podľa nižšie uvedených inštrukcií:

1.Zastavte všetky spustené ESMC Server alebo ERA Proxy služby pripájajúce sa na databázový server, ktorý budete aktualizovať. Takisto zastavte všetky ostatné aplikácie, ktoré sa môžu pripájať na vašu Microsoft SQL Server inštanciu.

2.Bezpečne zálohujte všetky relevantné databázy predtým, ako budete pokračovať.

3.Vykonajte aktualizáciu databázového servera:

Aktualizácia SQL Servera:

Inštrukcie pre aktualizáciu databázy MS SQL Express 2008 na najnovšiu verziu nájdete v tomto článku databázy znalostí. Môžete tiež postupovať podľa inštrukcií poskytovateľa databázy: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb677622.aspx.

Aktualizácia MySQL Servera:

Aktualizácia z MySQL 5.5 na verziu 5.6

Aktualizácia z MySQL 5.6 na verziu 5.7

Aktualizácia z MySQL 5.7 na verziu 8

4.Spustite službu ESMC Server a skontrolujte sledovacie protokoly pre overenie, či databázové pripojenie funguje správne.