Úloha – Aktualizácia súčastí Security Management Center

Odporúčania pred vykonaním aktualizácie

Na aktualizáciu vašej ESMC infraštruktúry odporúčame použiť klientsku úlohu Aktualizácia súčastí Security Management Center, ktorá je dostupná prostredníctvom rozhrania ESMC Web Console. Predtým, ako vykonáte aktualizáciu, si pozorne naštudujte nasledujúce inštrukcie.

note

Poznámka

ESMC 7 vás automaticky upozorní v prípade, že je k dispozícii nová verzia ESMC Servera.

Ďalšie inštrukcie súvisiace s aktualizáciou nástroja ESET Security Management Center na najnovšiu verziu nájdete v našom článku databázy znalostí.

Vykonanie aktualizácie na vyššiu verziu z virtuálneho zariadenia ERA/ESMC

Vykonanie aktualizácie na vyššiu verziu v prostredí s ERA Proxy

hmtoggle_plus0ESMC Server nainštalovaný na Failover klastri
hmtoggle_plus0Dôležité informácie pred aktualizáciou Apache HTTP Proxy na systéme Microsoft Windows
hmtoggle_plus0Dôležité informácie pred aktualizáciou Apache HTTP Proxy na virtuálnom zariadení

 

important

Dôležité

Aktualizáciu na ESMC 7.2 môžete vykonať len od ERA 6.5 a novších verzií. Ak používate staršiu verziu riešenia ERA 6.x, najskôr vykonajte aktualizáciu na ERA 6.5.

Pred spustením aktualizačnej úlohy si zálohujte nasledujúce dáta:

Všetky certifikáty (certifikačná autorita, certifikát servera a certifikát agenta).

Exportujte svoj verejný kľúč certifikačnej autority zo starého ESMC Servera ako .der súbor a uložte ho na externé úložisko.

Exportujte svoje klientske certifikáty (pre ESET Management Agenta a ESMC Server) a súbor súkromného kľúča .pfx zo starého ESMC Servera a uložte ich na externé úložisko.

ERA/ESMC databázu. Ak máte nainštalovanú staršiu nepodporovanú databázu (MySQL 5.5 alebo MSSQL 2008), pred aktualizáciou ESMC Servera aktualizujte svoju databázu na kompatibilnú verziu.

 

Súčasť ESMC Server verzie 7.2 nie je kompatibilná s 32-bitovými počítačmi (architektúra x86). Aktualizácia 32-bitového serverového počítača z verzie 6.5 – 7.0 na 7.2 bude neúspešná.

Ak ste už spustili aktualizáciu a teraz váš systém nefunguje, je potrebné manuálne preinštalovať všetky súčasti ESMC na pôvodnú verziu.

Ak chcete vykonať aktualizáciu, musíte migrovať vaše súčasné ESMC na 64-bitový počítač a po úspešnej migrácii spustiť aktualizačnú úlohu.

ESMC 7.2 používa LDAPS ako štandardný protokol na synchronizáciu s Active Directory. Ak vykonáte aktualizáciu staršej verzie ESMC na systéme Windows na ESMC 7.2 a predtým ste používali synchronizáciu s Active Directory, synchronizačné úlohy v ESMC 7.2 budú neúspešné.

Na aktualizáciu bezpečnostných produktov ESET slúži úloha Inštalácia softvéru. Spustite túto úlohu použitím najnovšieho inštalátora, aby bola cez váš súčasný bezpečnostný produkt nainštalovaná najnovšia verzia programu.

Odporúčaný proces aktualizácie

1.Aktualizácia ESMC Servera – ako cieľ pre úlohu Aktualizácia súčastí Security Management Center nastavte len počítač, na ktorom beží ESMC Server.
 

warning

Upozornenie

Ak vykonávate aktualizáciu z ERA 6.x, pred aktualizáciou agentov najskôr aktualizujte na ESMC Server. ESET Management Agenty 7.x používajú nový komunikačný protokol a nedokážu sa pripojiť na ERA Server 6.x.

 

2.Vyberte niekoľko klientskych počítačov (ako testovaciu vzorku – aspoň jeden klient pre každý operačný systém a bitovosť) a spustite na nich úlohu Aktualizácia súčastí Security Management Center.

Pre zníženie zaťaženia siete odporúčame na distribúciu aktualizácií použiť Apache HTTP Proxy (alebo iný transparentný proxy server s aktívnym ukladaním do vyrovnávacej pamäte). Zvolené testovacie klienty spustia sťahovanie potrebných inštalátorov a ich uloženie do vyrovnávacej pamäte (cache). Pri ďalšom spustení aktualizačnej úlohy už budú inštalátory na jednotlivé klientske počítače distribuované priamo z vyrovnávacej pamäte.

3.Keď sa počítače s aktualizovaným ESET Management Agentom už dokážu úspešne pripojiť k ESMC Serveru, pokračujte v aktualizácii ostatných klientov.

 

note

Poznámka

Ak chcete aktualizovať ESET Management Agenty na všetkých spravovaných počítačoch v sieti, nastavte statickú skupinu Všetko ako cieľ pre úlohu Aktualizácia súčastí Security Management Center. Klientske počítače, ktoré už boli aktualizované, po druhýkrát aktualizované nebudú.

Zoznam súčastí, ktoré možno aktualizovať:

ESMC Server

ESET Management Agent

ESMC Web Console – platí len v prípade, že Apache Tomcat bol nainštalovaný do predvoleného inštalačného priečinka systému Windows alebo distribúcií systému Linux vrátane virtuálneho zariadenia ESMC (napríklad: /var/lib/tomcat8/webapps/, /var/lib/tomcat7/webapps/, /var/lib/tomcat/webapps/).

warning

Upozornenie

oApache Tomcat nie je aktualizovaný počas aktualizácie ESMC Web Console prostredníctvom úlohy Aktualizácia súčastí.

oAktualizácia ESMC Web Console nebude fungovať, ak bol Apache Tomcat nainštalovaný do vlastného umiestnenia.

oAk máte nainštalovanú vlastnú verziu Apache Tomcat (manuálna inštalácia služby Tomcat), následná aktualizácia ESMC Web Console na vyššiu verziu prostredníctvom All-in-one inštalátora alebo pomocou úlohy aktualizácie súčastí nie je podporovaná.

ESMC Mobile Device Connector. Odporúčame aktualizovať MDM na verziu 6.5 a až potom vykonať aktualizáciu prostredia na verziu 7.2.

Súčasti, ktoré musia byť aktualizované manuálne:

Apache Tomcat (dôrazne odporúčame udržiavať Apache Tomcat aktuálny, pozrite si časť Aktualizácia Apache Tomcat)

Databázový server

Apache HTTP Proxy (aktualizáciu je možné vykonať pomocou All-in-one inštalátora, pozrite si časť Aktualizácia Apache HTTP Proxy)

ESET Rogue Detection Sensor – aktualizujte ho nainštalovaním novšej verzie na staršiu verziu (postupujte podľa inštalačných inštrukcií pre Windows alebo Linux). Ak ste nainštalovali RD Sensor so starším ESMC 7.x, nemusíte ho aktualizovať, pretože preň nie sú dostupné žiadne novšie vydania.

Riešenie problémov

warning

Upozornenie

Ak zlyhá aktualizácia súčastí na počítači, na ktorom beží ESMC Server alebo Web Console, môže sa stať, že nebude možné vzdialené prihlásenie do Web Console. Pred vykonaním aktualizácie vám preto odporúčame nastaviť fyzický prístup k tomuto serveru. Ak nie je možné zriadiť fyzický prístup k serveru, uistite sa, že sa naň viete pripojiť ako správca pomocou vzdialenej pracovnej plochy. Pred aktualizáciou tiež odporúčame zálohovať databázy ESMC Servera a databázy súčasti Mobile Device Connector. Pre zálohovanie virtuálneho zariadenia vytvorte snímku (snapshot) alebo naklonujte vaše virtuálne zariadenie.

Skontrolujte, či máte prístup do ESMC repozitára z aktualizovaného počítača.

Opätovné spustenie úlohy Aktualizácia súčastí Security Management Center nebude fungovať, ak už je aspoň jedna súčasť aktualizovaná na novú verziu.

Ak nie je žiadny jasný dôvod zlyhania, môžete sa pokúsiť aktualizovať súčasti manuálne. Prečítajte si naše inštrukcie pre Windows alebo Linux.

Ďalšie informácie týkajúce sa riešenia problémov s aktualizáciou nájdete v časti Riešenie problémov.