Inštalácia súčastí na systéme Windows

Väčšina inštalačných scenárov vyžaduje inštaláciu rôznych súčastí nástroja ESET Security Management Center na rôzne počítače v závislosti od sieťovej architektúry, výkonnostných požiadaviek atď. Pre jednotlivé súčasti nástroja ESET Security Management Center sú dostupné nasledujúce inštalačné balíky:

Základné súčasti

ESMC Server

ESMC Web Console

ESET Management Agent – musí byť nainštalovaný na klientskych počítačoch, voliteľne aj na ESMC Serveri.

Voliteľné súčasti

RD Sensor

Mobile Device Connector

Apache HTTP Proxy

Mirror Tool

Ak chcete aktualizovať ESET Remote Administrator na najnovšiu verziu (ESMC 7.2), prečítajte si náš článok databázy znalostí.

Ak chcete spustiť inštaláciu v lokálnom jazyku, musíte spustiť MSI inštalátor konkrétnej súčasti ESMC cez príkazový riadok.

Nasleduje príklad, ako by malo vyzerať spustenie inštalácie v slovenskom jazyku:

msi_lang_cmd

Pre výber jazyka spustite inštalátor s parametrom TRANSFORMS podľa nasledujúcej tabuľky:

Jazyk

Kód

Angličtina (Spojené Štáty)

en-US

Arabčina (Egypt)

ar-EG

Zjednodušená čínština

zh-CN

Tradičná čínština

zh-TW

Chorvátčina (Chorvátsko)

hr-HR

Čeština (Česká republika)

cs-CZ

Francúzština (Francúzsko)

fr-FR

Francúzština (Kanada)

fr-CA

Nemčina (Nemecko)

de-DE

Gréčtina (Grécko)

el-GR

Maďarčina (Maďarsko)*

hu-HU

Indonézština (Indonézia)*

id-ID

Taliančina (Taliansko)

it-IT

Japončina (Japonsko)

ja-JP

Kórejčina (Kórea)

ko-KR

Poľština (Poľsko)

pl-PL

Portugalčina (Brazília)

pt-BR

Ruština (Rusko)

ru-RU

Španielčina (Čile)

es-CL

Španielčina (Španielsko)

es-ES

Slovenčina (Slovensko)

sk-SK

Turečtina (Turecko)

tr-TR

Ukrajinčina (Ukrajina)

uk-UA

* V tomto jazyku je dostupný len samotný produkt, nie Online pomocník.