Inštalácia servera

Inštaláciu súčasti ESMC Server na operačnom systéme Windows vykonáte podľa nasledujúcich krokov:

1.Z webovej stránky spoločnosti ESET pre ESET Security Management Center si môžete stiahnuť samostatný inštalátor pre túto súčasť ESMC. (server_x64.msi).

2.Uistite sa, že boli splnené všetky požiadavky.

3.Spustite inštalátor pre ESMC Server a potvrďte Licenčnú dohodu s koncovým používateľom (EULA), ak s ňou súhlasíte.

4.Ak nesúhlasíte so zasielaním správ o zlyhaní programu a telemetrických údajov spoločnosti ESET, zrušte označenie možnosti Zúčastniť sa programu zlepšovania produktov. Ak ponecháte túto možnosť označenú, telemetrické údaje a správy o zlyhaní programu budú odosielané spoločnosti ESET.

5.Začiarkavacie políčko vedľa položky Toto je inštalácia na klaster nechajte prázdne a kliknite na Ďalej. hmtoggle_plus0 Je toto klastrová inštalácia?

6.Vyberte Používateľský účet služby. Tento používateľský účet bude použitý na prevádzku služby ESET Security Management Center Server. Sú dostupné tieto možnosti:

Účet sieťovej služby – túto možnosť vyberte v prípade, že nepoužívate doménu.

Vlastný účet – zadajte prihlasovacie údaje používateľa domény: DOMÉNA\MENO_POUŽÍVATEĽA a heslo.

package_installation_service_user_account

7.Pripojte sa k databáze. V databáze sú všetky dáta (vrátane hesiel do ESMC Web Console, protokolov z klientskych počítačov atď.):

Databáza: MySQL Server/MS SQL Server/MS SQL Server cez Windows Authentication.

ODBC ovládač: MySQL ODBC 5.1 Driver/MySQL ODBC 5.2 Unicode Driver/MySQL ODBC 5.3 Unicode Driver/MySQL ODBC 8.0 Unicode Driver/SQL Server/SQL Server Native Client 10.0/ODBC Driver 11 for SQL Server/ODBC Driver 13 for SQL Server/ODBC Driver 17 for SQL Server

Názov databázy: Odporúčame používať prednastavený názov alebo ho v prípade potreby zmeniť.

Názov hostiteľa: názov hostiteľa alebo IP adresa vášho databázového servera.

Port: číslo portu používaného na pripojenie k serveru.

Používateľské meno/Heslo k účtu správcu databázy.

Použiť inštanciu s názvom – ak používate MS SQL databázu, môžete označiť možnosť Použiť inštanciu s názvom. Následne budete môcť použiť vlastnú inštanciu databázy zadaním názvu hostiteľa v tvare HOSTNAME\DB_INSTANCE, napríklad: 192.168.0.10\ESMC7SQL. Pre klastrovú databázu použite len názov klastra. Ak je zvolená táto možnosť, nebude možné zmeniť port, ktorý bude použitý – systém použije porty predvolené spoločnosťou Microsoft.

note

Poznámka

Ak zvolíte možnosť Použiť inštanciu s názvom, ESMC Server môžete pripojiť aj k MS SQL databáze, ktorá je nainštalovaná na Failover klastri. Do poľa Názov hostiteľa zadajte názov klastra.

package_installation_db_connection

note

Poznámka

ESMC Server ukladá do databázy veľké bloky dát, preto je dôležité pre správne fungovanie ESMC povoliť v MySQL akceptovanie veľkých dátových paketov.

Tento krok overí vaše pripojenie na databázu. Ak je pripojenie v poriadku, pokračujte na ďalší krok.

8.Vyberte používateľa pre ESET Security Management Center, ktorý má prístup do databázy. Môžete zadať existujúceho používateľa alebo vám inštalácia vytvorí nového.

package_installation_db_user_create_use

9.Zadajte heslo pre prístup do Web Console.

package_installation_webconsole

10. ESET Security Management Center používa certifikáty na komunikáciu medzi serverom a klientom. Môžete si vybrať jednu z nasledujúcich možností:

Ponechať aktuálne používané certifikáty – táto možnosť je dostupná len v prípade, že databáza už bola predtým používaná s iným ESMC Serverom.

Načítať certifikáty zo súboru – vyberte svoj existujúci certifikát servera a certifikačnú autoritu.

Vygenerovať nové certifikáty – inštalátor vygeneruje nové certifikáty.

package_installation_certificate_2

11. Ak ste v predchádzajúcom kroku vybrali možnosť Vygenerovať nové certifikáty, postupujte podľa tohto kroku.

a)Vyplňte dodatočné informácie o certifikátoch (voliteľné). Ak zadáte Heslo autority, uistite sa, že si ho zapamätáte.

package_installation_certificate

b)V časti Certifikát servera zadajte Názov hostiteľského servera a Heslo certifikátu (voliteľné).

warning

Upozornenie

Názov hostiteľského servera v certifikáte servera nesmie obsahovať nasledujúce kľúčové slová: server, proxy, agent.

package_installation_certificate_3

c)Do poľa Heslo partnerského certifikátu zadajte heslo pre partnerský certifikát agenta a proxy.

package_installation_certificate_4

12. Inštalácia môže spustiť počiatočnú úlohu Synchronizácia statickej skupiny. Vyberte metódu (Nesynchronizovať, Synchronizovať so sieťou Windows, Synchronizovať s Active Directory) a kliknite na Ďalej.

13. Zadajte platný licenčný kľúč alebo vyberte možnosť Aktivovať neskôr.

package_installation_activation

14. Potvrďte alebo zmeňte adresár, do ktorého bude server nainštalovaný, a kliknite Ďalej.

15. Kliknutím na Inštalovať spustite inštaláciu ESMC Servera.

note

Poznámka

Po dokončení inštalácie ESMC Servera môžete tiež nainštalovať ESET Management Agenta na rovnaký počítač (voliteľné). Týmto spôsobom budete môcť spravovať samotný server rovnako ako klientsky počítač.