Inštalácia nástroja RD Sensor

Pre inštaláciu nástroja RD Sensor na operačnom systéme Windows postupujte podľa nasledovných krokov:

1.Z webovej stránky spoločnosti ESET pre ESET Security Management Center si môžete stiahnuť samostatný inštalátor pre túto súčasť ESMC. (rdsensor_x86.msi alebo rdsensor_x64.msi).

2.Uistite sa, že boli splnené všetky požiadavky.

3.Inštaláciu spustíte dvojitým kliknutím na inštalačný balík.

4.Po prijatí Licenčnej dohody s koncovým používateľom kliknite na Ďalej.

5.Ak nesúhlasíte so zasielaním správ o zlyhaní programu a telemetrických údajov spoločnosti ESET, zrušte označenie možnosti Zúčastniť sa programu zlepšovania produktov. Ak ponecháte túto možnosť označenú, telemetrické údaje a správy o zlyhaní programu budú odosielané spoločnosti ESET.

6.Vyberte umiestnenie, kde bude nástroj RD Sensor nainštalovaný a kliknite na Ďalej > Inštalovať.